Nou pol per activitats logístiques a Catalunya

La Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic (PDU) Eix Riera de Caldes Sud, que afecta els municipis de la Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental).

Es tracta d’un sector de 112,59 hectàrees, de les quals 88 pertanyen a la Llagosta i 24,5 a Santa Perpètua. La zona està delimitada al nord-oest per l’antiga N-152a i la línia ferroviària R3 (Vic-Puigcerdà); al nord-est, per la C-59; al sud-est, pel riu Besòs, i al sud-oest, per la riera de Caldes. És un àmbit amb una gran connectivitat gràcies als eixos viaris i ferroviaris que el creuen, i molt proper a la Central Intermodal de Mercaderies (CIM Vallès) i a la futura terminal logística intermodal del Vallès. L’objectiu principal del PDU és aprofitar la centralitat i el potencial de conectivitat d’aquest territori per configurar un centre d’activitat econòmica prioritàriament vinculat al sector logístic.

S’estableixen així dues àrees dedicades a les activitats logístiques, amb usos terciaris o de serveis complementaris: la de Santa Perpètua, que tendrá 11,81 hectàrees per a aquestes activitats, i la de la Llagosta amb 21,47 hectàrees.

Fecha del Taller: