Activitats

Tallers i jornades

International Economic Fórum in Logistics

L’International Economic Forum in Logistics (IEFL) és un espai de reflexió estratègica multidisciplinar creat per l’IESE i BCL, amb l’objectiu posat en preveure i conèixer l’impacte a l’entorn socioeconòmic mundial a llarg termini i les tendències de futur al sector de la logística.

Les seves accions també s’encaminen cap a detectar bones pràctiques del sistema logístic d’altres mercats i en conèixer les tendències de demanda del sector.

L’objectiu final és generar valor afegit i avantatges competitius per a la logística a partir del coneixement, el rigor acadèmic, l’intercanvi d’opinions i el debat entre experts nacionals i internacionals.