L’àrea DUM de Barcelona, premiada a Europa

La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) de Barcelona ha rebut el reconeixement de l’Associació Europea de Pàrquing (EPA) amb el premi al millor projecte en la categoria d’aparcament al carrer dels European EPA Awards 2015.

L’EPA aplega ales diferents associacions de pàrquing d’Europa amb l’objectiu de facilitar la cooperació entre les organitzacions professionals d’aparcament dels diferent països, i l’intercanvi i el suport mutu d’experiències professionals.

Barcelona va posar en marxa el mes de març la nova regulació de les àrees de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), que corresponen a les zones de càrrega i descàrrega amb aproximadament 9.000 places. L’àrea DUM es gestiona a través de la tecnologia mòbil.

El desplegament de l’areaDUM s’emmarca dins dels eixos del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que té com un dels objectius la millora de la Distribució Urbana de Mercaderies mitjançant una millor gestió de l’eficiència i l’eficàcia de la càrrega i la descàrrega a Barcelona.
Cal tenir en compte que la distribució urbana de mercaderies suposa un repte logístic tant pels responsables de mobilitat de la ciutat com pels distribuïdors, que es troben amb espais complexes per l’entrada i sortida de vehicles. Alhora, és necessari compatibilitzar aquesta distribució amb la resta d’usos de la ciutat.

Fecha del Taller: