El sector carni català es consolida com a exportador a nivel mundial

El 2016, les empreses càrnies catalanes van exportar 1,3 milions de tones de carn, per valor de 2.732 milions d’euros. D’aquest total, 882 milions corresponen a les exportacions a països tercers, que en els darrers 6 anys han crescut en valor un 280%.

Catalunya és una gran potència càrnia a Europa atès que produeix anualment més de dos milions de tones de carn de totes les espècies: porcí, boví, oví, caprí, equí, aviram i conill. Catalunya ha esdevingut una gran exportadora de carn a nombrosos paísos de tot el món.

Fecha del Taller: