El projecte OPTIMED forma a professionals de diversos països mediterranis

El curs “Short Sea Shipping, les autopistes del mar i l’e-freight”, organitzat en el marc del projecte europeu OPTIMED (Rationalising Mediterranean Sea Ways: from Southern-Eastern to Northern-Western), ha congregat a participants d’Algèria, Egipte , Itàlia, Jordània, Líban, Marroc, Espanya, Tunísia i Turquia. “El curs ha suposat una oportunitat única per a tots els participants de prendre consciència de les possibilitats del transport marítim de curta distància i el sistema de transport intermodal, proposat pel projecte OPTIMED, respecte al transport íntegrament terrestre”, va afirmar Eduard Rodés, director de l’Escola Europea de Short Sea Shipping (2E3S).

El curs va tenir com a objectiu formar professionals dels països veïns en els àmbits del transport intermodal, la logística, els serveis de transport marítim de curta distància, les autopistes del mar i l’e-freight.

Durant el curs, els professors han posat l’accent en els beneficis que la transferència modal de la carretera al mar pot suposar per a tots els usuaris, amb l’esperança de transmetre una millor comprensió del concepte de comodalitat com a eina per a la millora de la gestió del transport, tant pel que fa a costos com a riscos, en la línia la política ambiental de la Unió Europea (UE). Avui dia amb prou feines hi ha cursos de formació oferts a professionals dels sectors del transport dels països de la conca mediterrània de fora de la UE, el que, a més, afegeix obstacles per al comerç i complexitat a les operacions logístiques. Així mateix, incompatibilitats tecnològiques entre els sistemes d’aquests països i la UE graven la creació de cadenes logístiques eficients i ambientals i, a més, el desconeixement per part d’una gran part dels actors dels usos i beneficis del transport intermodal obstaculitzen el desenvolupament d’una xarxa comercial efectiva. A través de cursos com aquest, doncs, els socis del projecte OPTIMED esperen escurçar aquesta bretxa i fomentar el progrés econòmic.

El programa ha estat organitzat i gestionat per 2E3S a Barcelona i la Cambra de Comerç d’Indústria i Agricultura de Beirut i Mont Líban (CCIA-BML), amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el Port de Barcelona, la Regió Autònoma de Sardenya , la Universitat de Càller, Grimaldi Lines, la Unió per la Mediterrània (UFM) i l’Autoritat Portuària de Nord Sardenya.

Fecha del Taller: