UNITS AVANCEM COM PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

L’eficiència és el nostre propòsit comú, i d’alguna manera la crisi econòmica ha estat un esperó més per a tots, públics i privats, per convergir en aquesta idea i objectiu. Guanyar eficiència per a la nostra economia permet que avui s’estiguin fent realitat compromisos antany oblidats en calaixos. Governs i societat som plenament conscients de l’important que és per a la nostra economia comptar amb una logística eficaç i amb infraestructures que ens obrin a nous mercats. La força motriu que és Barcelona, Catalunya, Espanya, podrà així estendre el seu hinterland al màxim.

Com a president de Barcelona-Catalunya Centre Logístic estic orgullós d’aquesta associació perquè fa gala d’un esperit obert al món i d’un afany per respondre al repte de l’economia globalitzada. És una vocació molt lligada a la història mil·lenària d’aquesta ciutat de Barcelona, que té les seves arrels en la tradició comercial de la Mediterrània, i que genèticament es planteja nous reptes cada dia.

Tots i cadascun dels membres de l’associació intentem aportar el nostre gra de sorra a aquest propòsit comú. En el meu cas, des del Consorci de la Zona Franca, nascut per al desenvolupament industrial i el suport del comerç internacional, hem recolzat a la logística amb iniciatives com el saló SIL, el Parc Logístic de la Zona Franca, facilitant les connexions del port, donant suport a la instal·lació de laboratoris per al comerç amb la Xina i reorientant àrees d’implantació empresarial com la plataforma BZ per dotar Barcelona d’una infraestructura logística eficaç.

Últimament hem posat l’accent en fer realitat el Corredor Mediterrani a través de la col·laboració institucional i recolzant associacions pioneres com Ferrmed. Gràcies a l’esforç demostrat pel ministeri de Foment, la societat civil i les autoritats catalanes i barcelonines, hem resolt la reclamació secular de millorar les connexions del port i del pol logístic de Barcelona, un pas ineludible de connectivitat al qual en seguiran d’altres.

Barcelona està a l’avantguarda espanyola per crear riquesa i sortir de la crisi, i en aquesta rampa de sortida la logística té un paper bàsic. No en va, aquest Delta del Llobregat és un dels clústers logístics per desenvolupar més importants del sud d’Europa. Els acords viaris, ferroviaris i d’infraestructures assolits aquests últims temps obren enormes perspectives i seran una ajuda clau per obrir nous horitzons i crear riquesa i ocupació.

Jordi Cornet

Delegat Especial de l’Estat al CZFB i president de BCL

Fecha del Taller: