Un megacamió comença a operar al Port Tarragona

En les instal·lacions del Port Tarragona ha començat a operar un megacamió de l’empresa Transpais. Aquest nou vehicle de transport té una capacitat per moure 70 tones i té una longitud de 32 metres de llargada.

Aquest nou servei és una aposta per la sostenibilitat ja que es tracta d’un complement al transport ferroviari, i per descomptat és una reducció del nombre de viatges que acaba convertint-se en un menor del consum i en una font d’emissions més baixa. La concentració de la càrrega en menys vehicles suposa també una reducció del nivell d’emissions de CO2 i gasos contaminants.

La incorporació dels megacamió també suposa un estalvi en els costos econòmics, ja que es redueix el preu de la tona transportada. S’estima que els megacamions equivalen a dos camions convencionals, i la seva longitud iguala a una piscina semi olímpica (25 m) i és superior a una pista de tennis professional.

Un vehicle en fase de proves

La normativa al respecte dels megacamions a nivell estatal encara no s’ha concretat. La circulació en aquests moments està subjecta a una fase de proves a falta dels acords per la legislació definitiva.

On si es poden veure des de fa temps aquests mega camions és en països del nord d’Europa com Suècia, Finlàndia, Dinamarca Països Baixos, algunes zones de Noruega i, més recentment a Portugal.

Una derivada de la introducció del megacamió és la millora de la seguretat viària. Encara que els megacamions són vehicles més llargs i més alts, això no suposa un risc més gran; al contrari, ja que suposa una reducció de vehicles per carretera, amb el resultat final de menys possibilitats d’accidents.

Connexió a les principals vies viaries europees

El Port de Tarragona està connectat a una potent xarxa de transport que es materialitza principalment en l’autopista AP-7 que connecta amb Europa i el Sud de la península ibrèrica. També tenen importància les autovies T-11/N420 i C-14 pel que fa a les connexions amb el territori immediat i la resta de Catalunya. En els últims anys s’està duent a terme la construcció de la nova A-27 entre Tarragona i Montblanc (27,4 quilòmetres). Aquesta nova infraestructura millorarà la connexió de l’àrea urbana de Tarragona amb Lleida i el centre de la Península Ibèrica.

Fecha del Taller: