Port Tarragona encapçala, per segon any consecutiu, el rànquing dels ports més ben valorats en tràfic de vehicles

L’ANFAC (Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions) ha fet públic l’Estudi de valoració de la logística maritimoportuària de 2021 i ha atorgat una valoració de 4,4 sobre 5 punts en el tràfic de vehicles a les terminals del Port de Tarragona: Bergé Marítima i Noatum Terminal Tarragona.

El Port de Tarragona encapçala la primera posició juntament amb el Port de Pasaia entre els ports del sistema portuari espanyol en tràfic de vehicles segons aquest estudi que cada any publica ANFAC i destaca “l’alt compromís i el bon servei dels operadors Bergé Marítima i Noatum Terminal Tarragona com a factors clau d’aquesta primera posició”.

És el quart any consecutiu que l’entitat portuària tarragonina augmenta en aquesta valoració per part dels fabricants d’automòbils i camions, i es posiciona per damunt de la mitjana ponderada de tot l’estudi que és del 4. Les principals virtuts que destaquen del port tarragoní son la pro activitat, la facilitat amb els tràmits, els bons accessos per carretera i ferrocarril i en l’agilitat en la manipulació dels vehicles, entre d’altres.

L’enquesta de l’associació de fabricants de cotxes estableix que una valoració d’entre 4 a 5 punts, on es troba el Port de Tarragona, correspon a un nivell entre “satisfactori” i “molt satisfactori”, dins de la forquilla de valors màxims que es pot assolir. Amb aquesta fita, el Port de Tarragona escala dues posicions respecte a les valoracions de l’estudi de 2019, en què només dos ports han incrementat les seves valoracions.

L’esmentat estudi destaca, entre altres aspectes, la importància creixent per als fabricants de vehicles de la utilització del ferrocarril en les importacions i exportacions, per la qual cosa es fa necessari seguir potenciant la connectivitat ferroviària per a aconseguir l’arribada de trens amb més capacitat. Es destaca també la necessitat d’avançar en la flexibilitat del servei i l’adaptació a les necessitats dels fabricants, així com en la digitalització dels processos dintre dels ports, entre d’altres.

NOTA DE PREMSA

Informació

comunicacio@porttarragona.cat porttarragona.cat

NOTA DE PREMSA 1/2

page1image37703952

Passeig de l’Escullera, s/n – 43004 Tarragona • Tel.: (34) 977 259 400 porttarragona.cat

page2image37231104

L’alta puntuació, 4,4 sobre 5, de la infraestructura tarragonina que comparteix amb el Port de Pasaia supera en valoració els ports de Santander, Sagunt, Barcelona, València, Vigo, i Màlaga.

El Port de Tarragona com a porta d’entrada

El nombre de vehicles transportats a través del Port de Tarragona va créixer el 2021 en un 10,3% fins a situar-se en 133.936 vehicles. Es tracta d’un port essencialment importador, sent el 66,2% dels tràfics els relatius a les arribades de vehicles al port per a la seva posterior distribució per la península.

Pel que fa a la intermodalitat, el 2021 l’ús del tren per als trànsits d’exportació segueix guanyant pes de forma significativa fins a representar el 25,6% del total de tràfics transportats.

Aquesta valoració obtinguda per l’Autoritat Portuària ha estat gràcies, en part, a la millora en sis dècimes de l’accés ferroviari que arriba ara a una puntuació molt positiva. Els fabricants assenyalen que els accessos per tren han millorat notablement en termes d’eficiència. Això es posa de manifest en la utilització més gran d’aquest mode de transport.

Fecha del Taller: