Manifest per impulsar a curt termini el transport ferroviari de mercaderies

L’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) ha presentat avui el Manifest per impulsar a curt termini el transport ferroviari de mercaderies, un document que planteja accions fàcilment executables que facilitin el desenvolupament de serveis ferroviaris eficients i competitius que donin resposta a les necessitats intermodals i de transport de les empreses catalanes.

El Manifest ha estat presentat per Sixte Cambra, president del Port de Barcelona i de BCL; Santiago Bassols, Director General de BCL; Miguel Angel Dombriz, Cap de Transport de Mercaderies de Ferrocarrils de la Generalitat; i Ignasi Pinart, Director General de Hutchison Logistics Spain, a l’estand del Port en el 19è Saló Internacional de la Logística.

Sis propostes específiques

L’objectiu de BCL a l’hora d’elaborar aquest document ha estat desenvolupar una proposta tècnica que representi una millora competitiva substancial pel transport ferroviari a Catalunya i a l’Estat espanyol amb l’objectiu d’incrementar el tràfic de mercaderies en aquest mode de transport. Les solucions plantejades -millores tant de les infraestructures com, sobretot, de la gestió- no representen un gran nivell d’inversió però sí una gran millora sobre la situació actual i s’han sintetitzat en sis propostes específiques:

  • Poder operar trens de 750 m en els eixos prioritaris per als ports de Barcelona i Tarragona i per als sectors industrial i comercial de Catalunya.
  • Disposar d’ample UIC fins a Tarragona -i cap al sud del litoral mediterrani- i millorar la connexió UIC del Port de Barcelona.
  • Disposar de locomotores UIC homologades.
  • Traspassar el material mòbil de Renfe Mercancías a la ROSCO espanyola.
  • Disposar d’una interlocució més àmplia i efectiva amb ADIF.
  • Disposar de terminals intermodals que potenciïn la competitivitat ferroviària.

 

El Manifest recull les necessitats expressades per les empreses industrials i comercials i pels Ports de Barcelona i Tarragona, que reclamen infraestructures i condicions operatives que possibilitin serveis ferroviaris per a competir a escala continental. Pel desenvolupament d’aquests serveis ferroviaris els operadors intermodals han de poder operar trens més llargs, disposar de material mòbil de lloguer en bones condicions tècniques i de serveis més adaptats i diversificats a les terminals. També és necessari que un partner clau del negoci com ADIF estableixi una interlocució propera i efectiva amb aquest tipus d’operadors, que estan més pròxims a la demanda.

Debat i reflexió amb empreses i administracions

El Manifest és fruit de la tasca de debat i reflexió realitzada durant els darrers mesos per la Comissió de Transport Multimodal de BCL, així com de múltiples entrevistes i sessions de treball amb les principals empreses i administracions públiques amb interessos en el transport multimodal i les organitzacions empresarials de referència a Catalunya (Foment del Treball, PIMEC i el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya).

Aquest document és plenament coherent amb propostes incloses a l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, fruit dels treballs de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, en la qual participen més de 120 representants del sector públic i d’entitats econòmiques i socials, i ha estat aprovat per l’Institut Català de Logística-ICIL.

Es tracta d’una contribució de BCL a la vocació logística continental i intercontinental de Catalunya i té l’objectiu de facilitar que el transport ferroviari de mercaderies s’alineï amb les necessitats econòmiques del país alhora que contribueixen al reequilibri modal i a la millora ambiental.

 

BCL

Barcelona – Catalunya Centre Logístic té l’objectiu de consolidar Catalunya com a principal pol logístic del Sud d’Europa i referent pels fluxos comercials entre aquest continent i Àsia, el Magrib i Sud Amèrica. BCL difon el paper estratègic de la logística per aconseguir la internacionalització i el creixement de l’economia catalana. Defensa que el desenvolupament de les potencialitats i oportunitats logístiques de Catalunya comportarà una millora de la productivitat i competitivitat del seu teixit industrial i comercial.

 

BCL és una associació fundada el 1994 que impulsen la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca i on hi estan representats els responsables dels diferents esglaons de la cadena logística: empreses de transport i serveis, associacions professionals, usuaris finals i administracions públiques. Té actualment al voltant de 100 socis.

 

 

 

 

Fecha del Taller: