La xarxa de línies de Grimaldi permite connecta Barcelona i Espanya amb múltiples destins del Mediterrani, Àfrica Occidental, Amèrica del Nord i Sud-Amèrica

Mario Massarotti

Conseller delegat de Grimaldi Logística

Quines són les principals línies i rutes marítimes de Grimaldi?

Grimaldi compta amb diferents tipus de línies marítimes. D’una banda, els serveis ro-ro per al transport de vehicles i, de l’altra, les línies de short sea shipping per al transport de càrrega rodada (camions i semiremolcs) i passatgers.

D’altra banda, el Grup Grimaldi està constituït per altres companyies marítimes, com Atlantic Container Line (ACL), Finnlines, Minoan Lines i Malta Motorways of the Sea (MMS). Entre totes sumen uns 130 vaixells que subministren serveis de transport marítim de càrrega rodant i contenidors entre el Nord d’Europa, el Mediterrani, el Mar Bàltic, Àfrica Occidental i Amèrica del Sud.

 

Com han evolucionat els tràfics en 2015 en els diferents serveis de Grimaldi a Espanya?

El 2015 els tràfics de les línies de Grimaldi han tingut una evolució positiva en termes de volums transportats, tant des de Barcelona com des de València.

En passatge, a Barcelona hem registrat un increment del 15% aproximadament, sent la línia que ha tingut un millor comportament la que enllaça Barcelona amb Porto Torres a Sardenya; per aquesta raó hem decidit ampliar aquest servei incorporant escales durant tot l’any. Les altres línies, tant la de Civitavecchia (Roma), com la de Tànger, han registrat uns índexs de passatge similars als de 2014.

Pel que fa al transport de semiremolcs, hem augmentat el trànsit gairebé un 10%, principalment a causa del bon comportament del mercat del Nord d’Itàlia i de l’Est d’Europa, però també ha estat conseqüència de que Grimaldi ha incrementat el nombre d’escales a Barcelona, és a dir, que donem una major oferta de servei.

En relació al transport de vehicles, també hem experimentat uns creixements importants, de l’ordre del 10%, essencialment en automòbils nous, tant en la línia de short sea amb Itàlia com a les línies car carrier de Grimaldi amb el Nord d’Europa.

Al port de València, Grimaldi ha crescut gairebé un 10% tant en el transport de semiremolcs com en nombre de cotxes transportats.

 

Grimaldi està apostant per introduir nous serveis des dels ports de Barcelona i València

Grimaldi és una naviliera potser més coneguda per les seves línies de ferri, però tenim altres línies per al transport de càrrega que estan experimentant una molt bona evolució, motiu pel qual hem introduït millores de servei.

Per exemple, la línia que enllaça el Mediterrani amb l’Àfrica Occidental, el MEX Service, en el que hem posat més vaixells en servei, hem afegit una escala addicional a Mauritània i hem millorat el servei des de Barcelona i València, oferint ara sortides cada deu dies .

També hem posat en marxa un nou servei des de Barcelona i València que connecta, via Savona, amb Amèrica del Nord, escalant en els ports de Halifax, Nova York, Baltimore, Jacksonville i Galveston, amb l’avantatge que des de Savona aquest servei és diari.

Un altre servei que hem ampliat és el que enllaça el Mediterrani amb Sud-Amèrica, concretament amb Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai. Ara oferim aquest servei per a càrrega rodada i project càrgo des de Barcelona i València cada 10 dies, via Dakar.

L’avantatge de les línies de Grimaldi és que totes elles estan interconnectades, és a dir, que des de diversos ports d’Itàlia oferim connexions amb altres serveis nostres que cobreixen destinacions a la Mediterrània com Egipte o Israel, mercats que estan remuntant després d’un període bastant fluix.

Així mateix, és de destacar que Grimaldi, a través de la naviliera Finnlines, que pertany al Grup, compta amb línies que connecten setmanalment el Mar del Nord amb els ports de Santander i Bilbao. I també, cada quinze dies, des de Ferrol fins ports de Rússia, amb escala intermèdia a Anvers, on Grimaldi té una terminal des de la qual es gestiona tota la càrrega dels diferents serveis que també tenim interconnectats.

L’important de Grimaldi és doncs la seva xarxa o network de línies que permet connectar Espanya amb moltes destinacions gràcies a uns serveis diversificats i amb unes altes freqüències de sortida.

 

Per donar un millor servei, Grimaldi també inverteix en nous vaixells …

Grimaldi ha apostat sempre per invertir en la renovació de la seva flota, buscant la seva màxima eficiència i, amb això, donar un millor servei i ser més competitius.

Les operacions més destacades són la inversió de 165 milions de dòlars en la construcció de tres vaixells car carrier purs, amb capacitat per transportar uns 8.000 vehicles i que posarem en el servei entre la Mediterrània i Amèrica del Nord.

A més, també s’estan construint dos vaixells con/ro que són els últims de les sis unitats encarregades i que es desplegaran en el servei entre Europa i Àfrica occidental.

Actualment, la flota de vaixells de Grimaldi té una mitjana d’edat d’uns cinc anys i estan dissenyats perquè la seva navegació sigui respectuosa amb el medi ambient i que les emissions siguin les mínimes.

 

A la Euromed Convention de Grimaldi celebrada a Barcelona fa uns mesos es va parlar sobre com estimular el transport de mercaderies en línies de short sea shipping a la Mediterrània. Un dels temes abordats va ser el del cost d’alguns serveis en els ports espanyols que, per a les línies de short sea, potser serien prescindibles…

Al llarg dels últims anys es ve parlant molt a Europa sobre si les línies de short sea shipping poden prescindir o no d’alguns serveis portuaris. A Espanya, continuem amb aquest debat i sempre parlem sobre si els ports espanyols són competitius o no per a les línies de short sea shipping que, essencialment, el que requereixen és molta flexibilitat. Per això, l’obligatorietat d’utilitzar certs serveis, com el practicatge per a vaixells que operen tan freqüentment en els ports, fa que el sistema sigui poc competitiu. Referent a això, és important dir que la llei preveu l’exempció de practicatge. Els nostres Capitans atraquen en els ports diverses vegades a la setmana, amb la qual cosa aquest mecanisme pot ser utilitzat amb la màxima seguretat i és oportú aplicar-lo on sigui possible per a millorar l’eficiència.

Però més enllà que sigui obligatori o no utilitzar aquests serveis, per a una naviliera dedicada al short sea com Grimaldi és especialment preocupant l’existència en els ports espanyols de la tarifa T3, que grava a la mercaderia. I, encara que tenim condicions més favorables respecte a altres modalitats de transport marítim, és un cost que ens resta competitivitat enfront de la nostra competència directa, que és el transport per carretera.

 

L’ecobo seria una solució?

A Espanya fa vuit anys que es parla de l’ecobo, però no s’ha fet res per aplicar-lo. Possiblement l’ecobo seria la forma més senzilla per incentivar l’ús del transport marítim de curta distància, encara que la reducció de les taxes tindria el mateix efecte.

A Espanya hem vist que subvencionar línies de short sea o autopistes del mar no ha donat el resultat esperat. Per això, a Grimaldi pensem que les ajudes cal donar-les a la demanda i no a l’oferta, sobretot en aquells ports on hi ha armadors que garanteixen una continuïtat de servei.

 

Un altre tema que es va abordar en la Euromed Convention va ser el de les noves regulacions mediambientals relacionades amb les àrees SECA (Sulphur Emission Control Area) que el 2020 s’aplicaran a la Mediterrània. Com poden afectar el transport marítim de curta distància?

Com he comentat anteriorment, el short sea shipping competeix directament amb el transport per carretera, per la qual cosa si afegim algun tipus de cost nou al short sea, pot perillar la seva competitivitat.

A més, correríem el risc d’aconseguir un efecte contrari, és a dir, en comptes de reduir les emissions utilitzant el transport marítim de curta distància, aquestes podrien augmentar més perquè la càrrega potser tornaria a transportar-se per carretera, quan el que es pretén és el contrari.

Convé no oblidar també que la flota de Grimaldi és eficient i respectuosa amb el medi ambient i la seva renovació constant contribueix a que la navegació sigui cada vegada menys contaminant. I també s’estan valorant altres possibilitats mediambientalment més sostenibles com seria la utilització del gas natural com a combustible per a la navegació, encara que de moment sembla que no és massa competitiu a nivell de costos i també perquè els ports no estan preparats per subministrar aquest tipus de combustible .

Per tot això, abans de posar en marxa qualsevol iniciativa o regulació, cal tenir molt clares quines seran les conseqüències.

 

Des de fa un temps el preu del petroli està molt baix, circumstància que afavoreix tant a les navilieres com al sector del transport per carretera. En una ruta entre Espanya i Itàlia, amb el preu actual del combustible, continua sent més econòmic transportar una càrrega en vaixell que no en camió?

Puc dir que en els últims quinze anys el nòlit marítim de transportar un camió entre Espanya i Itàlia en un vaixell de Grimaldi no ha pujat. Això ha estat possible perquè Grimaldi ha treballat fortament per generar mercat, atraient càrrega de diversos orígens, com Andalusia o Portugal, i cap a múltiples destinacions a la Mediterrània. A més, posar en servei vaixells més grans i més eficients també ens ha permès mantenir estables els preus dels nòlits.

 

La implicació de Grimaldi a la formació en short sea shipping també ha estat ferma, col·laborant molt estretament en la posada en marxa de l’Escola Europea de Short Sea Shipping (2E3S) que enguany compleix el seu desè aniversari.

La formació en short sea shipping sempre ha estat un tema prioritari a Grimaldi. Per això, quan va sorgir la idea de crear l’Escola Europea de Short Sea Shipping, Grimaldi es va bolcar en aquesta iniciativa i va posar els seus vaixells a disposició per realitzar els diferents cursos que desenvolupa l’escola.

L’objectiu de tot això ha estat generar professionalitat en aquest sector i donar a conèixer els múltiples beneficis del short sea shipping.

 

Quines previsions tenen per aquest any?

Veient com està evolucionant el mercat, aquest any esperem també registrar un creixement similar al de l’any passat. Creiem que les noves línies, com la que connecten Livorno i Olbia o València amb Cagliari, i la millora de serveis, com entre Barcelona i Sardenya, donaran bons resultats i ens permetran augmentar el nostre mercat. L’aposta de Grimaldi per oferir connectivitat entre diversos ports de la Mediterrània, gràcies a la seva xarxa de línies i serveis, genera sens dubte cert potencial de creixement.

Fecha del Taller: