La UE impulsa la inversió en innovació 5G i proves de mobilitat connectada i automatitzada

El 5G-PPP és una iniciativa de la Comissió Europea i la indústria europea de telecomunicacions (que inclou fabricants, operadors, proveïdors de serveis, petites i mitjanes empreses de l’àmbit de les comunicacions i centres de recerca). En el marc d’aquesta associació s’impulsen projectes de recerca i innovació en tecnologia 5G.  Avui s’ha anunciat l’inici, al setembre, d’onze nous projectes, que comptaran amb finançament del programa d’innovació i recerca de la UE, Horitzó 2020. Entre els onze projectes hi ha el del corredor 5GMED, que té com a finalitat aportar un model de desplegament del 5G sostenible a la futura mobilitat en el corredor transfronterer del Mediterrani. El projecte, amb una inversió de 16 milions d’euros finançats en un 75% pels fons europeus, s’engegarà el mes de setembre del 2020 i es durà a terme fins el novembre del 2022.

El projecte 5GMED preveu la realització d’un seguit de proves per a la mobilitat automàtica i connectada en el tram del corredor mediterrani entre Figures i Perpinyà. A més del 5GMED, al setembre s’engegaran dos projectes més de corredors transfronterers 5G a Europa: el 5G-Routes, entre el  Bàltic i el Mar del Nord;  i el 5G-Blueprint, entre Bèlgica i els Països Baixos.

El projecte 5GMed està promogut per un consorci coordinat per Cellnex Telecom i format per 21 entitats, empreses i centres tecnològics de Catalunya, França i la resta de l’Estat.

Els nous projectes de corredors 5G transfronterers a la UE –que s’afegeixen a tres projectes de proves 5G en corredors que es van posar en marxa al novembre de 2018-  permetran dissenyar, testar i validar casos d’ús en la mobilitat i el transport.  A més, el desenvolupament de la tecnologia 5G a la mobilitat permetrà millorar la seguretat viària, crear llocs de treball i reduir la contaminació, uns objectius que van en línia amb les prioritats marcades per la Comissió Europea.

5GMed

El projecte 5GMed assajarà casos de mobilitat interconnectada i automatitzada (CAM), que inclouran infraestructures viàries i ferroviàries, sobre la base de la mateixa xarxa 5G tot al llarg del corredor transfronterer Figueres-Perpinyà. Aquest projecte aplegarà els principals interessats, com ara operadors de xarxes mòbils, administradors d’infraestructures viàries i ferroviàries o pimes i centres de recerca innovadors. El projecte 5Med demostrarà les característiques multiparticipació i multiaplicació que tenen les infraestructures 5G en la generació conjunta de «casos d’ús» de la xarxa viària i ferroviària i en la connectivitat dels seus usuaris. Tot plegat posa en pràctica les últimes normes 5G per damunt dels 3,5GHz i dels 5,9GHz a més de les ones mil·limètriques sense llicència, la fragmentació de xarxes o l’organització de serveis.

5G-Routes

El projecte 5G-Routes s’assajarà i validarà tot al llarg de 150 km del corredor de la «via bàltica», amb l’ampliació del transbordador a Helsinki, inclosos ports i rutes marítimes, diferents alternatives d’ús de la mobilitat interconnectada i automatitzada que permeti capacitats 5G d’alt rendiment i inclogui diverses hipòtesis de col·laboració, sensibilització i teledetecció automatitzades de la conducció. El projecte 5G-Routes també se centrarà en la informació turística recreativa ininterrompuda durant els desplaçaments i en els serveis multimodals d’ecosistemes complets interconnectats al voltant dels passatgers i del transport de càrrega en tres modes diferents de vehicles de transport, ferroviari i marítim.

5GBlueprint

El projecte 5GBlueprint dissenyarà i validarà una arquitectura tècnica, un model de negoci i un model de gobernança per al transport viari i marítim transfronterer teledirigit sense interrupció mitjançant el 5G entre els ports d’Anvers (Bèlgica) i Vlissingen (Països Baixos). El projecte assajarà i validarà els «casos d’ús» avançats de mobilitat interconnectada i automatitzada, control a distància de camions, automòbils i gavarres. El resultat del projecte s’ha de poder fer servir com a model per al desplegament a tot Europa de solucions de transport teledirigit dins i fora del sector de la logística.

5G Cross-border Corridors

Cada projecte s’adaptarà a les diferents condicions geogràfiques i meteorològiques del mar Bàltic i el mar del Nord (5G-Routes i 5G-Blueprint) i dels Pirineus (5GMed). Dos dels tres projectes es duran a terme mitjançant trams de corredors 5G transfronterers impulsats per un acord de col·laboració transfronterera en el cas d’Estònia, Letònia i Lituània (5G-Rutes) i per un memoràndum d’entesa tot just signat entre els Països Baixos i Flandes (Bèlgica), que inclou la zona portuària de Rotterdam, Anvers i el mar del Nord.

El pressupost total puja a 41 milions d’euros, 31,1 milions dels quals corresponen a fons provinents del programa europeu Horitzó 2020.

A més d’aquests projectes de corredors transfronters, la Comissió finançarà també, a través del programa Horitzó 2020, vuit nous projectes de desenvolupament de tecnologia i equipament 5G.

Fecha del Taller: