El Port de Barcelona treu a licitació el projecte pilot de subministrament elèctric a vaixells a la terminal BEST

El Port de Barcelona ha enviat avui al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la licitació del projecte pilot per subministrar electricitat als vaixells portacontenidors que operen a la terminal de Hutchison Ports BEST. Aquest projecte pilot, que surt a licitació per un import de 5.852.487,88 euros, forma part de la Fase Zero del Pla d’Electrificació de Molls que està desenvolupant el Port de Barcelona i inclou la redacció i execució del projecte, així com el servei de connexió i desconnexió dels vaixells i el manteniment de la instal·lació

Amb unes inversions globals previstes de prop de 90 milions d’euros, el Pla d’Electrificació de Molls és un dels grans projectes impulsats pel Port català per a reduir en un 50% les emissions de CO2 de l’operativa portuària fins al 2030 i esdevenir un port neutre en carboni abans del 2050. Aquest Pla, que farà possible que els vaixells es connectin a la xarxa elèctrica general un cop atracats a moll, utilitzant energia neta amb certificació d’origen 100% renovable, va rebre un important impuls al març de 2021, quan Red Eléctrica va confirmar l’inici de la construcció de la nova Subestació Ronda Litoral, punt al què el Port de Barcelona demanarà connectar-se. Això permetrà desenvolupar el Pla d’Electrificació dels molls en el seu conjunt. La nova subestació de 220 kV estarà ubicada molt a prop del moll Príncep d’Espanya, a la banda sud de la Ronda Litoral.

Ara, amb la licitació del projecte pilot a la terminal BEST es dona un pas decisiu perquè suposa licitar la construcció i posada en marxa dels primers punts de subministrament OPS (onshore power supply) que funcionaran als molls comercials del Port de Barcelona. En aquest punt, cal recordar que els primers punts OPS del recinte portuari estan ja funcionant a les instal·lacions de MB92 Barcelona. En l’actualitat, alguns dels vaixells portacontenidors que arriben al recinte portuari ja estan preparats per a connectar-se a la xarxa elèctrica a través dels OPS.

Un cop estigui en marxa el projecte pilot de BEST, el Port de Barcelona disposarà d’informació real i útil, basada en l’experiència, del rendiment dels OPS en vaixells portacontenidors; podrà extreure conclusions pel que fa a les millors pràctiques i identificar futures necessitats i desenvolupaments, a la vegada que fomenta la demanda d’aquest tipus de sistema. El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ha destacat que “aquest conjunt de coneixements pràctics i dades ens qualificarà per col·laborar en el desenvolupament de la normativa futura que ha de regular el subministrament elèctric a vaixells als ports, tant de l’Estat com europeus. I per últim, però no menys important, el projecte pilot de BEST ens aplanarà el camí cap a una nova fase de desenvolupament del nostre Pla d’Electrificació de Molls”.

El procediment de licitació que avui s’ha enviat al DOUE per a la seva publicació és obert i tindrà en compte el criteri de l’oferta de millor relació qualitat-preu. Les empreses que vulguin participar en la licitació hauran de presentar la seva oferta a través de la plataforma de licitació electrònica accedint des de la Seu Electrònica del Port de Barcelona: https://seu.portdebarcelona.gob.es/web/seuelectronica/seu-electronica.

El Pla d’Electrificació de Molls del Port de Barcelona està plenament alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i una de les claus per al seu èxit és aconseguir la connexió directa del Port a la xarxa elèctrica de gran capacitat, per poder donar resposta a la demanda d’electricitat prevista per part dels vaixells.

Fecha del Taller: