Els polígons industrials de Catalunya rebran una inversió de 30 milions d’euros

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona han signat un conveni de col·laboració per elaborar un cens de polígons d’activitat econòmica. A l’acte han participat el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; el president de la Diputació de Girona, Pere Vila; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; i la vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló.

El Pla de modernització de polígons que ha engegat la Diputació, dotat amb 30 milions d’euros té per objectiu millorar la qualitat d’aquests polígons, finançant inversions d’alt impacte que permetin transformar-los i, en conseqüència, augmentar la competitivitat de les empreses que s’hi ubiquen, fer-les créixer i crear nous llocs de treball, aconseguint incrementar el PIB industrial català.

Aquesta eina servirà de base per definir actuacions que millorin la competitivitat dels mateixos polígons industrials i de les empreses que hi estan instal·lades. També serà un instrument clau per facilitar l’atracció d’inversions.

Tot i que la indústria catalana està ben posicionada en els mercats globals, cal incidir en la millora contínua de la seva posició competitiva per poder afrontar amb garanties els reptes derivats de la nova revolució industrial vinculada a la incorporació de la digitalització i a les noves tecnologies, tenint en compte, a més, que aquesta transformació té lloc en un entorn complex derivat de la creixent globalització, de l’acceleració del canvi i de l’augment de les incerteses.

L’aplicació compta inicialment amb 1.930 polígons industrials de més de 0,5 hectàrees amb una superfície total de més de 36.000 hectàrees (dades de l’any 2010).

Fecha del Taller: