El IV Pla Estratègic del Port de Barcelona fixa com a objectius incrementar el valor de la mercaderia, reduir les emissions i augmentar els treballadors

El Port de Barcelona situa la societat i les persones al centre del seu IV Pla Estratègic 2021-2025, posant com a primera missió la generació de benestar i prosperitat als ciutadans, refermant així l’aposta social i sostenible que ha estat realitzant aquesta infraestructura durant els darrers anys.

Per aconseguir-ho, el Pla Estratègic es concreta en un objectiu general, amb tres fites quantificables, tal i com ha explicat la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, en la presentació d’avui. A nivell de sostenibilitat econòmica es fixa l’objectiu de creixement del valor del comerç exterior que passa pel Port de Barcelona fins als 70.000 milions d’euros l’any 2025 (actualment és de 65.000 milions d’euros). Pel que fa a la sostenibilitat mediambiental, l‘objectiu és tenir el 50% dels molls de contenidors i ro-ro electrificats i disposar d’una xarxa provisional i connexions OPS consolidades o amb projectes d’electrificació en marxa. I quant a la sostenibilitat social, es vol incrementar el capital humà fins a les 40.000 persones treballant diària o regularment al port.

Mercè Conesa ha presentat avui aquest IV Pla Estratègic acompanyada pel director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i pel vicepresident de Foment del Treball, Joaquim Llansó, en un acte online que s’ha celebrat a la seu de la patronal.

El nou Pla ha establert dos horitzons temporals: un fins el 2025 pel qual s’ha definit un conjunt d’objectius estratègics i operatius, específics i quantificables. I un horitzó a llarg termini, per l’any 2040, pel qual s’han marcat les grans línies d’actuació necessàries per a garantir un posicionament del Port de Barcelona consolidat i competitiu.

El camí marcat per aquest IV Pla Estratègic tindrà com a conseqüència “un port que haurà modernitzat les infraestructures; que haurà generat activitat econòmica i donat suport al teixit productiu; un port que mantindrà el creixement econòmic, que és imprescindible. El nostre Pla Estratègic, doncs, farà possible una societat més pròspera, un port més verd i un port més humà”, ha assegurat la presidenta del Port de Barcelona durant la seva intervenció.

El IV Pla Estratègic, que dona continuïtat als diferents documents estratègics del Port de Barcelona publicats des de l’any 1997, és fruit d’un procés participatiu en el qual s’hi han involucrat 200 professionals de la Comunitat Portuària de Barcelona i del principals grups d’interès del Port. El nou Pla ha analitzat els possibles escenaris i tendències que es produiran en el futur i ha realitzat una proposta estratègica, definida per una missió -la raó de ser del Port- i una visió -la imatge de futur-.

Generar benestar i prosperitat a la societat

El document manté la missió definida en els anteriors plans estratègics, “contribuir a la competitivitat dels clients mitjançant la prestació de serveis eficients“, però per primer cop situa al capdavant dos elements substancials: la comunitat i la sostenibilitat. Així, la nova missió del Port de Barcelona és:

“Generar prosperitat a la nostra comunitat, incrementant la competitivitat dels nostres clients mitjançant la provisió eficient i sostenible de serveis logístics i de transport”

La sostenibilitat s’hi incorpora des dels seus tres vessants -mediambiental, econòmic i social- i connectant directament amb aquesta darrer, defineix que l’objectiu últim del Port és la creació de benestar per a la comunitat que el conforma i l’acull mitjançant la realització de les funcions de port i hub logístic. En aquest punt, la presidenta del Port de Barcelona ha mostrat el seu convenciment de que “aquest Pla ens permet albirar un futur ple d’optimisme, tot i el moment de pandèmia que estem vivint”.

Així mateix, la visió definida en el nou Pla Estratègic -“Hub logístic SMART. The SMARTest logistic hub in the MED”- implica que el Port de Barcelona ha de transcendir la clàssica funció de port orientat al tràfic marítim per consolidar-se com un espai multidisciplinari on conflueixin tots el mitjans de transport, independentment de l’origen i destí de les mercaderies.

Objectius Estratègics

Fruit d’aquesta missió i visió, el IV Pla Estratègic ha establert 12 Objectius Estratègics, que es desenvolupen en diferents objectius operatius -concrets i quantificables- i que es basen en els tres pilars de la sostenibilitat. D’aquesta manera, el Port de Barcelona referma el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Aquests objectius s’orienten cap a l’impuls de la transició energètica (generació d’energies renovables, electrificació de molls, foment de combustibles més nets, etc.) que faciliti la descarbonització de l’activitat portuària i minimitzi el seu impacte en l’entorn i en les persones; l’increment de la competitivitat del Port mitjançant la diversificació del negoci portuari i la diferenciació de l’oferta de serveis, basant-se en la innovació, la digitalització i la capacitat d’adaptar-se als canvis, alhora que s’atrau nova activitat logística; i potenciar el capital humà, promovent la formació específica i de qualitat i facilitant la generació de focus de coneixement en sectors com el logístic i de l’economia blava.

El director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha estat l’encarregat de presentar els 12 Objectius Estratègics i ha posat l’accent en la sostenibilitat social. “Al Port hi treballem 37.000 persones. Volem ser més. Per això ens hem de focalitzar per promoure la formació que les empreses necessiten i fomentar l’empreneduria”, tenint present “la necessària integració de les persones amb discapacitats i en risc d’exclusiu social” i detectant les “noves economies que poden generar nova ocupació i que ara estan en un procés inicial d’innovació”, com l’economia blava.

El director general també ha destacat que es vol fer un port més permeable a la ciutadania i ha anunciat el desenvolupament d’un pla director urbanístic per crear més de 40 hectàrees de zones verdes amb una inversió de gairebé 24 milions d’euros, enllaçant el parc agrari del Llobregat amb la muntanya de Montjuïc”.

Pel que fa a les infraestructures, la presidenta del Port de Barcelona ha anunciat que aquest Pla “és el tret de sortida del nou Moll Catalunya, que posicionarà tota l’activitat conteneritzada en la zona sud del port”.

En base a les tendències del sector, el IV Pla Estratègic ha plantejat escenaris que poden produir-se el 2040 i quines accions cal emprendre (diferenciar l’oferta de serveis i l’activitat, liderar la descarbonització, orientar-se més al client, promoure nou sòl logístic, etc.) per assolir l’objectiu d’esdevenir The SMARTest logistic hub in the MED.

Mercè Conesa ha acabat la seva intervenció assegurant que “volem entomar aquests reptes amb empenta i valentia i demanem a la societat, les empreses i les administracions que ens acompanyin en aquests objectius, que han de ser uns objectius comuns per a tots i totes”.

El material de la presentació del IV Pla Estratègic 2021-2025 del Port de Barcelona està disponible al link: http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/el-port/pla-estrategic

 

Fecha del Taller: