CIMALSA transfereix el seu coneixement i experiencia a l’Agència Marroquina de Desenvolupament de la Logística (AMDL)

CIMALSA i l’Agència Marroquina de Desenvolupament de la Logística (AMDL) han signat un acord l’objecte del qual és impartir un programa de transferència de coneixement basat en la experiència de CIMALSA en la implantació, desenvolupament i gestió de plataformes logístiques.

L’acord es fruit del primer conveni de col·laboració signat el juny del 2012 entre el Ministeri d’Equipament i Transport, autoritat de tutela de l’Agència Marroquina de Desenvolupament de la Logística (AMDL), el Departament de Territori i Sostenibilitat, i Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA). Aquest acord va establir les bases d’una futura cooperació per al desenvolupament de la logística, i en particular en l’àmbit de la implantació i gestió de plataformes logístiques.

Ara, i a través d’aquest nou conveni, l’equip professional de CIMALSA explicarà la seva visió sobre la logística com a activitat econòmica de futur i el seu model organitzatiu i empresarial a l’equip de l’Agència, mitjançant tres seminaris que seran impartits a Rabat.

El programa finalitzarà amb una visita dels quadres d’AMDL a Barcelona, on podran fer una immersió en la pràctica de la logística a Catalunya.

L’Agència Marroquina de Desenvolupament de la Logística (AMDL) ha tingut en compte l’experiència assolida per CIMALSA, que com empresa pública del Govern de Catalunya, té com a principals objectius la promoció, el desenvolupament i la gestió de centres i infraestructures per al transport i la logística, essent una de les poques entitats públiques arreu del món que aglutina una gran experiència en la gestió de zones logístiques.

Fecha del Taller: