Catalunya té un bon nombre d’empreses dedicades al blockchain

A Catalunya hi ha 33 empreses que es dediquen al sector del blockchain, segons un estudi elaborat pel Departament d’Empresa i Coneixement a través d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya-, que analitza l’estat d’aquesta tecnologia a Catalunya i a escala internacional. L’informe, anomenat El blockchain a Catalunya, conclou que es tracta de microempreses i que en la seva majoria (el 58%) tenen menys de 4 anys, fet que posa de manifest que es tracta d’un negoci emergent a Catalunya amb altes perspectives de creixement.

Segons l’estudi, el 55% d’aquestes empreses utilitzen el blockchain com a tecnologia facilitadora per desenvolupar els seus productes o serveis, mentre que el 30% es dedica a la consultoria i el 15%, està especialitzat en criptomonedes. Des d’un punt de vista sectorial, tot i que el document subratlla la transversalitat del blockchain, a Catalunya destaca l’aplicació d’aquesta tecnologia en àmbits com l’automatització de transaccions bancàries, la formació i assessorament en inversions amb monedes digitals i les ICOs, el desenvolupament de plataformes per a pagaments digitals, la digitalització dels processos electorals per garantir la seguretat del vot electrònic o en la signatura electrònica integral (per a sectors com el treball social i la salut, l’administració pública, els recursos humans o la banca), principalment.

A banda d’aquesta trentena d’empreses, a l’estudi apunta que a Catalunya existeixen altres actors de l’ecosistema de la innovació i l’R+D implicats en aquest sector, com és el cas dels centres tecnològics Eurecat, el Centre Easy o i2cat –agents TECNIO. A més, destaca la presència d’esdeveniments internacionals, acceleradores i associacions especialitzades en aquesta tecnologia.

Fecha del Taller: