Acord per fomentar l’ús de gas natural en el transport

La Generalitat de Catalunya i Gas Natural Fenosa han signat un acord de col·laboració per fomentar l’ús del gas natural en el sector del transport.

L’objectiu de l’acord és promoure la implantació o el canvi de combustible a gas natural vehicular (GNV) en vehicles privats i públics i incrementar-ne els punts de recàrrega a Catalunya. També estableix el compromís de treballar en la gasificació progressiva del transport marítim. En aquest sentit, la companyia energètica ja treballa, juntament amb Baleària, i en el marc de la col·laboració amb la Generalitat i el Port de Barcelona, en un projecte pioner per desenvolupar el primer motor auxiliar de gas natural per a vaixells de passatgers que permetrà reduir les emissions i millorar la qualitat de l’aire, tant als entorns urbans com portuaris.

La Generalitat proposarà a les diferents administracions de l’Estat el desenvolupament de mesures de foment de vehicles propulsats amb GNV; incorporarà l’ús d’aquests vehicles en els criteris de contractació pública; emprendrà actuacions de formació i difusió sobre els avantatges d’aquesta tecnologia; incentivarà l’obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental a les flotes professionals; promourà la reducció tarifària dels vehicles que funcionen amb gas en els peatges i l’ús dels carrils BUS-VAO; i analitzarà amb el sector de l’automoció el potencial d’aquesta tecnologia.

Paral·lelament, Gas Natural Fenosa implantarà les infraestructures necessàries de subministrament conforme el creixement esperat del mercat; col·laborarà en les mesures que s’estableixin per a la conversió dels vehicles de la Generalitat; impulsarà mesures d’ajut econòmic per a l’adquisició de vehicles propulsats per GNV, i informarà l’administració catalana sobre les flotes que es proveeixen d’aquest combustible. També crearà un grup de treball dins la Plataforma LIVE, de logística del vehicle eficient, per promocionar-ne l’ús i la conversió de vehicles que funcionen amb altres combustibles.

El conveni ha estat signat per la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Mercè Rius, i el director general de Negocis Minoristes de Gas Natural Fenosa, Daniel López Jordà.

Fecha del Taller: