Un projecte d’economia circular del Clúster Digital de Catalunya permetrà la reintroducció dels residus marítims al mercat

Finalitza la primera fase del projecte Portwaste, un projecte coordinat pel Clúster Digital de Catalunya i que ha comptat amb el suport del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través dels ajuts a les Agrupacions Empresarials Innovadores.

En el projecte hi participen Navozyme, qui aporta el component tecnològic N-SWAP, una solució digital que facilita la gestió documental dels residus generats a bord dels vaixells de càrrega, així com Blue Room Innovation, que introdueix el WastePassport, el qual permet convertir els residus en actius digitals convertint-los en tokens per poder- ne traçar tot el seu recorregut des que són declarats a les autoritats portuàries fins a la planta de tractament.

El projecte Portwaste ha creat un algorisme que verifica la traçabilitat del recorregut dels residus des de la seva arribada a la planta de tractament del port, el seu posterior tractament, de manera que es podrà demostrar la quantitat de residu sotmès a un procés de valorització energètica i aquell que es reintrodueix de nou al mercat a través del reciclatge. Tot plegat permet convertir al sector portuari en un model d’economia circular.

En aquesta fase inicial i mitjançant un estudi previ, s’ha conclòs que la xarxa blockchain (una cadena de registres que garanteix la seguretat i transparència de les transaccions gràcies al xifratge) més adient per implementar el sistema de traçabilitat de residus és CircularTrust. D’aquesta manera, es pot incloure dades de grups privats utilitzant la tecnologia Hyperledger Fabric, mantenint les dades delicades de les empreses que no volen compartir-les, però a la vegada permet afegir-hi aquelles dades que permeten la traçabilitat del residu. A més, la tecnologia de Portwaste permet agregar informació qualitativa i quantitativa als lots de residus descarregats pels vaixells, de manera que es podran monitoritzar els indicadors de sostenibilitat lligats a la cadena de gestió de residus portuaris.

Amb el projecte, per tant, es busca disminuir els costos de transacció entre recicladors i la indústria manufacturera per augmentar la rendibilitat de les operacions de matèria prima que provingui d’entorns circulars per promoure’n l’expansió.

El projecte coordinat pel Clúster Digital, referent en innovació digital tant en l’àmbit nacional com internacional, s’encamina, doncs, a generar un canvi disruptiu en l’entorn portuari, buscant facilitar, per una banda, les operacions marítimes mitjançant una menor càrrega administrativa tot reduint-ne els costos i, per altra banda, promoure la protecció del medi ambient marí mitjançant la reducció d’abocaments de residus.

Les properes fases del projecte són ambicioses, ja que pretenen poder validar la tecnologia en entorns reals i introduir Portwaste al mercat a través de diferents ports espanyols per aquest any 2024 mitjançant passaports verificats de residus, així com l’expansió a escala europea pel 2025.

En la segona fase del projecte es buscarà investigar i desenvolupar un mercat secundari mitjançant les dades obtingudes en la primera fase i es milloraran les prestacions de Portwaste afegint una capa d’identitat digital i una altra de Business Intelligence que processi tota la informació emmagatzemada a la blockchain per tal d’aconseguir indicadors clau i aportar valor a l’entorn.

D’aquesta manera, les aliances estratègiques del Clúster Digital de Catalunya, de Blue Room Innovation i Navozyme, permeten comptar amb la participació d’actors claus per a escalar el projecte i conduir Portwaste a generar entorns portuaris circulars més sostenibles.

Per més informació:

SOBRE EL CLÚSTER DIGITAL DE CATALUNYA

El Clúster Digital de Catalunya és un espai de trobada format per un grup d’empreses, entitats i grups de recerca amb un nexe d’unió: les TIC. Agrupa start-ups, pimes i grans empreses i altres entitats per impulsar la competitivitat del sector TIC català, tot potenciant una nova cultura empresarial basada en la col·laboració i la innovació oberta.

SOBRE NAVOZYME

Navozyme és una scaleup que proporciona solucions de deep tech a organitzacions marítimes líders per accelerar la transformació digital i la descarbonització de la industria marítima global.

SOBRE BLUE ROOM INNOVATION

www.blueroominnovation.com

Blue Room Innovation és una empresa especialitzada en el disseny i execució de projectes blockchain enfocats a la sostenibilitat i més específicament a la traçabilitat de residus.

Fecha del Taller: