Turkish camí d’atrapar les companyies aèries del Golf

Les companyies de l’Orient Mitjà alenteixen la seva trànsit i la disminueixen lleugerament, però mantenen la seva posició dominant. Turkish Airlines creix de manera espectacular amb la introducció d’un widebody en la seva ruta a partir de maig de 2014. Amb la introducció de la segona freqüència en widebody a partir de maig 2015 és probable que el creixement de TY es mantingui en paràmetres similars en 2015 . les rutes americanes creixen amb força (especialment en exportació) així com les rutes directes amb Àsia. Swiss International

també té un creixement notable. Per contra, Aeroflot disminueix la seva trànsit a la segona meitat de l’any, amb la depreciació del ruble.

Font: GPA amb dades d’ AENA

Fecha del Taller: