Port Tarragona presente en la ECG General Assembly & Spring Congress

El Port de Tarragona va ser present durant els dies 12 i 13 de maig a a l’ECG General Assembly & Spring Congress 2022 celebrada a Màlaga. Com a membre d’aquesta associació dedicada logística dels vehicles acabats, el Port ha assistit per conèixer de primera mà les novetats en un sector clau en els seus tràfics.

En aquesta segona assemblea que participa el Port Tarragona com a membre s’ha renovat junta directiva, al mateix temps que s’han compartit les perspectives del sector de la logística de l’automòbil pel 2022 i 2023, en uns moments de canvi i transformació per al sector.

Aquesta trobada anual reuneix a operadors logístics, ports, proveïdors, fabricants i membres de la Comissió Europea perquè l’ECG és l’associació de referència en la logística dels vehicles acabats i on operadors logístics, ferroviaris, navilieres, carregadors i ports es troben per millorar l’operativa. L’ECG facilita la col·laboració no comercial entre els seus membres i promou les millors pràctiques en àrees operatives, especialment en l’harmonització dels estàndards operatius.

Un tràfic clau al Port

L’assistència del Port de Tarragona en aquesta conferència anual s’emmarca en l’estratègia diversificadora de tràfics del Port i en el paper de suport a les empreses ja presents en la comunitat portuària.

L’entitat portuària, des de fa anys, aposta per la qualitat en tots els seus processos, especialment pel que fa referència al tràfic de mercaderies. Seguint aquesta política de qualitat el Port de Tarragona encapçala la primera posició juntament amb el Port de Pasaia entre els ports del sistema portuari espanyol en tràfic de vehicles segons aquest estudi que cada any publica l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions.

L’ANFAC (Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions) va fer públic l’Estudi de valoració de la logística maritimoportuària de 2020 i va atorgar una valoració de 4,3 sobre 5 punts en el tràfic de vehicles a les terminals del Port de Tarragona: Bergé Marítima i Noatum Terminal Tarragona.

Fecha del Taller: