Matriu d’Innovació LogisTIC, un projecte impulsat pel Clúster Digital de Catalunya i BCL

El darrer mes de juny es va cloure el projecte Matriu d’Innovació LogisTIC, impulsat conjuntament pel Barcelona Catalunya Centre Logístic i el Clúster Digital de Catalunya i que comptà amb el suport d’ACCIÓ en el marc dels ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat. En aquest projecte hi van participar les empreses del clúster Mosaic Factor, GPA, Konodrac, Oasys-SW i Centre Easy-Udg i es va comptar amb la col·laboració de les associacions ICIL, TRANSCALIT, ATEIA-Barcelona i FETEIA.

L’objectiu del projecte era “identificar i aprofundir en les oportunitats de digitalització del sector logístic i generar propostes detallades de projectes col·laboratius entre empreses i agents dels sectors digital i logístic”. Fins a 70 empreses i entitats logístiques (transitaris, operadors logístics, distribuïdors, fabricants i consultors) varen aportar més de 200 reptes i necessitats a través d’una enquesta adreçada a tot l’ecosistema.

L’anàlisi d’aquests reptes permeté de celebrar diverses sessions de treball en les quals es presentaren fins a 9 propostes i solucions basades en l’ Internet of Things, BigData i Inteligència Artificial o Blockchain que els donessin resposta. Gestió d’inventari, control de càrregues, seguiment de la mercaderia, sincronització de dades logístiques, gestió integrada d’inventaris d’una supply chain, digitalització i gestió integral de residus en ports, millora del finançament en la supply chain amb smartcontracts, petjada ambiental o customer experience foren alguns dels temes considerats.

Finalment, a través d’un esquema basat en metodologia de “funnel” o d’embut s’acabaren per escollir 3 propostes de projecte: en primer lloc, l’empresa OASYS-SW presentà una solució basada en IoT per al seguiment de mercaderies; en segon lloc, l’empresa Konodrac, proposar aplicar l’analítica de dades per al monitoratge de la importació-exportació de mercaderies; i finalment, en tercer lloc, Centre Easy presentà una proposta basada en blockchain per a la gestió integral de residus en ports.

Aquestes propostes, a partir d’ara, passaran a la següent fase de generació de consorcis i recerca de finançament per, finalment, començar la seva implementació.

Tot això s’articularà al voltant de la col·laboració de Clúster Digital i BCL i en el marc d’una estratègia compartida d’impuls de la digitalització del sector logístic. La Matriu d’Innovació LogisTIC constitueix, doncs, la primera fita de les experiències compartides per ambdues entitats i és el punt de partida per a un treball conjunt de llarga durada.

 

Joan Puaté

Clúster Manager

Clúster Digital de Catalunya

Fecha del Taller: