La logística, una activitat central per a l’activitat econòmica

La logística és una activitat central per a l’activitat econòmica, amb un impacte directe en la competitivitat i el dinamisme de les empreses. I encara serà més important en el futur. El creixement de la població urbana i els reptes derivats del canvi climàtic exerciran una nova pressió en l’organització de les metròpolis, amb efectes en la mobilitat de persones i mercaderies, així com en la pròpia organització econòmica i territorial.

Avui, l’àrea metropolitana de Barcelona és un dels centres logístics de referència en l’àmbit europeu, amb una posició geoestratègica rellevant. Actualment agrupa el 90% del sector logístic català i concentra el 33% de la inversió estrangera a Espanya.

Davant d’aquesta realitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està adoptant un posicionament actiu, de suport a la innovació logística i als nous models de negoci amb l’objectiu de garantir la competitivitat i resiliència de l’entorn metropolità.

Per fer front als reptes de futur, estem impulsant la recerca en logística sostenible, a través de la col·laboració amb Barcelona Centre Logístic i la Fundació Fòrum Ambiental. També estem treballant amb els municipis, per uniformitzar la normativa que afecta el sector i per adaptar el model logístic a les futures zones d’atmosfera protegida.

A la vegada, continuem reclamant a les administracions responsables les infraestructures prioritàries per al transport de mercaderies, entre elles la finalització del corredor mediterrani o els accessos al Port de Barcelona. I mantenim una estreta col·laboració amb el sector per afavorir un model de governança compartit, i que ha de generar noves oportunitats econòmiques tant pels operadors logístics com per al conjunt de la ciutat metropolitana.

Jaume Collboni

Vicepresident de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Fecha del Taller: