Iberpotash exporta en l’actualitat gairebé el 80% dels seus productes a Europa, Àsia, i Amèrica del Sud i està obrint nous mercats a l’Àfrica i Amèrica del Nord

Xavier Corrons

Director de Logística d’Iberpotash

 

Quines són les principals magnituds del Pla Phoenix del Grup ICL?

El Pla Phoenix contempla el desenvolupament industrial de tota la conca minera del Bages i té àmplies repercussions en les infraestructures, en la logística i en els mercats internacionals. El Pla Phoenix es tradueix en l’ampliació i modernització de les instal·lacions industrials d’ICL a Súria, en la millora de les infraestructures de transport, en l’ampliació de les instal·lacions logístiques al Port de Barcelona i en l’augment de producció de sal i potassa. Amb el Pla Phoenix, ICL quadruplicarà els seus volums de transport de producte acabat.

Dins el Pla Phoenix s’emmarca la construcció d’una nova terminal al Port de Barcelona. Per què el Grup ICL aposta per ubicar aquí la seva nova terminal?

El Port de Barcelona ha estat històricament la sortida natural dels productes generats en les mines del Bages des dels anys 20 del segle passat, quan les mines van quedar connectades per ferrocarril amb el Port de Barcelona. Avui en dia, per transportar els més d’1 milió de tones anuals de producte fins al port és imprescindible tenir connexió ferroviària, i actualment la connexió amb el Port de Barcelona és la més competitiva.

Quines característiques tindrà la terminal que s’ha atorgat en concessió a l’empresa Tramer filial del Grup ICL i quina inversió es materialitzarà?

La nova terminal de càrrega al moll Álvarez de la Campa del Port de Barcelona tindrà una superfície de 7 hectàrees i 14 metres de calat que permetrà la càrrega de vaixells de fins a 60.000 tones. Tindrà dos ponts de càrrega que faran possible carregar dos vaixells de manera simultània en cas de ser necessari. La inversió necessària comporta no només accions i projectes per part d’ICL, sinó també per part del Port de Barcelona.

Quins tipus de tràfics i què volums esperen manejar a la nova terminal?

La terminal està concebuda per rebre, emmagatzemar i expedir sals sòdiques i potàssiques El disseny de la instal·lació i els sistemes de treball permetran respondre a les necessitats futures d’ICL al port de Barcelona.

Quins són els principals destins de les exportacions d’Iberpotash i els principals sectors clients?

Iberpotash exporta en l’actualitat gairebé el 80% dels seus productes a Europa, Àsia, i Amèrica del Sud. Al mateix temps s’estan obrint nous mercats a l’Àfrica i Amèrica del Nord.

Per què Iberpotash aposta per la intermodalitat (ferroviària, terrestre i marítima) per al transport dels seus productes?

En primer lloc, cal dir que la intermodalitat no és un fi en si mateix, sinó que és una eina necessària per aprofitar al màxim el millor de cada mode de transport que permeti una logística de distribució competitiva. En aquest sentit, és important assenyalar que la millora de les infraestructures ferroviàries al voltant de l’eix mediterrani és imperativa i urgent si no volem perdre tot el potencial que hi ha d’utilització d’aquest mode de transport.

Iberpotash seria un ferm candidat a utilitzar el Corredor Mediterrani per distribuir els seus productes a destinacions europees?

Sense cap dubte, tot i que encara són necessàries moltes millores en aquest sentit perquè realment puguem afirmar que el Corredor Mediterrani és una realitat utilitzable per al transport de mercaderies. En aquest sentit hi ha nombrosos estudis que estableixen quines haurien de ser les prioritats d’inversió per fer d’aquest Corredor una realitat.

Quin és el compromís d’Iberpotash amb el creixement sostenible i quines accions es duen a terme per minimitzar l’impacte de l’activitat d’Iberpotash en el medi ambient?

La sostenibilitat és un concepte clau en cadascuna de les activitats de la companyia. ICL Iberia, matriu d’Iberpotash, està fortament lligada al territori en què opera i la incorporació d’aspectes ambientals i socials en la cadena de valor dels processos que es desenvolupen ha estat una aposta estratègica especialment considerada en els últims anys.

ICL Iberia manté programes d’optimització en l’ús de recursos, com ara la millora de l’eficiència energètica de les seves instal·lacions, l’optimització dels consums d’aigua, la minimització de la generació de residus i els programes encaminats a la seva valorització.

Fecha del Taller: