El Port de Tarragona, referent a la Mediterrània

Per la seva situació geoestratègica a la Península Ibèrica -on conflueixen els corredors de l’Ebre i de la Mediterrània-, i pel seu important clúster petroquímic, Tarragona en l’actualitat és una de les regions amb més potencial de creixement de Catalunya i en el conjunt de l’Estat espanyol. El dinamisme del seu port, afermat entre els primers d’Espanya i líder en sectors com el químic, l’energètic i l’agroalimentari, amb el seu important teixit industrial, converteixen l’àrea metropolitana de Tarragona en el lloc natural del futur desenvolupament i creixement de la economia catalana per als propers anys.

El Port de Tarragona està consolidant el seu creixement i se situa com un dels principals ports a la Mediterrània contribuint així al desenvolupament econòmic i productiu del país. Seguim treballant en les cinc línies estratègiques de creixement, projecció internacional, diversificació de tràfics, inversió en infraestructures portuàries, la sostenibilitat i l’aposta pel projecte de creuers.

Els tràfics registrats durant aquest exercici són positius i reflecteixen la tendència de creixement d’aquests últims anys. El balanç de tràfics d’aquest any ens indica que continuem en la bona direcció i fa palès que el Port de Tarragona manté el seu protagonisme en el conjunt dels ports espanyols. Així, fins al mes d’agost el Port de Tarragona ha mogut gairebé 22 milions de tones. Aquesta xifra és el resultat, principalment, de l’increment del tràfic exterior.

Un dels tràfics estratègics, el de productes químics i petroquímics, segueix augmentant de manera exponencial i es deu en gran part a les estratègies de creixement i inversió privada de les empreses que operen al Port de Tarragona. I volem seguir creixent. L’ampliació del moll de la Química, inaugurada el juliol del 2014, respon a l’objectiu de consolidar el nostre port com a hub euromediterrani en aquest tràfic. El moll de la Química és una obra estratègica al servei del polígon químic de Tarragona i la seva posada en marxa situa al Port de Tarragona com un dels principals ports de la Mediterrània en el sector dels productes químics i petroquímics, i referent al Sud d’Europa.

 

Projecció internacional com a hub logístic

El Port de Tarragona té l’obligació, i és el que estem fent, de llegir el context actual i mirar cap al futur. El nostre port és un gran port. A més comptem amb una ubicació estratègica privilegiada a la Mediterrània, que és el gran àmbit de desenvolupament econòmic i ho hem d’aprofitar. En aquest sentit, la interconnexió dels diferents mitjans de transport és el gran repte del Port de Tarragona per als propers anys, amb l’objectiu de poder consolidar-se com un important eix comercial, de transport i de distribució.

Des de la visió de creixement que tenim al Port de Tarragona, centrem esforços en integrar el nostre port en les cadenes logístiques de producció, transport i distribució, per a conformar un entorn productiu i logístic de gran importància en els quals es realitzin activitats industrials, comercials, logístiques, etc. amb valor afegit. La Zona d’Activitats Logístiques i la terminal ferroviària intermodal són algunes de les principals infraestructures internes en què estem treballant per donar un impuls a l’activitat logística de Tarragona.

 

Connexions ferroviàries, una prioritat

Disposar d’ample de via europeu (ample internacional) amb connexió directa al Port de Tarragona a Europa és primordial perquè el territori aprofiti al màxim les seves oportunitats de creixement i desenvolupament, així com per facilitar l’atracció de noves inversions que consolidin la trajectòria creixent de Tarragona com a hub logístic de primer nivell a la Mediterrània.

Els plans de futur de la majoria de les grans indústries i empreses que creuen en les virtuts de Tarragona passen, en gran mesura, per la disponibilitat imminent d’una connexió ferroviària d’ample europeu que garanteixi el màxim rendiment de les excel·lents condicions que ja ofereix el territori. Es tracta doncs d’una infraestructura fonamental i necessària. Parlem de donar un salt qualitatiu perquè el sector logístic de Tarragona es situï en el primer nivell internacional, amb els beneficis que això comportaria al conjunt de les nostres empreses i, per tant, a la

economia catalana, espanyola i mediterrània.

 

També port turístic

La marca Tarragona Cruise Port Costa Daurada posa de manifest l’aposta ferma i decidida de Tarragona per convertir-se en una destinació regular de creuers, i encara que el camí per recórrer és llarg tenim un gran valor afegit: som una destinació turística de primer nivell i les nostres possibilitats d’obrir-nos al món són els principals arguments per a l’entrada definitiva de Tarragona i Costa Daurada en el competitiu món dels creuers.

Finalment m’agradaria destacar el treball i la dedicació de tot el personal de l’Autoritat Portuària i de la comunitat portuària de Tarragona, els quals contribueixen, de manera decisiva, al fet que el Port de Tarragona s’hagi consolidat com un dels ports més importants de l’Estat i de la Mediterrània. Treballem conjuntament en un marc de cohesió per afavorir el creixement econòmic del país.

 

Josep Andreu Figueras

President del Port de Tarragona

Fecha del Taller: