El Port de Barcelona, plataforma per a la internacionalització de les empreses

El comerç internacional, i el transport marítim molt especialment, estan experimentant profunds canvis. El creixent pes de les economies asiàtiques i els anomenats països emergents estan incrementant el flux comercial entre Europa i Àsia, donant un major protagonisme a la Mediterrània com a porta d’entrada a Europa.

En l’àmbit portuari, l’entrada en servei de portacontenidors amb capacitat per a més de 19.000 TEU, l’aparició de les aliances marítimes –que copen més del 80% de la quota de mercat mundial– la volatilitat dels mercats i la concentració de les grans operatives en els ports més preparats obre la porta a un escenari de creixent competitivitat.

Després d’analitzar aquest escenari, el Port de Barcelona ha aprovat el seu III Pla Estratègic per al període 2015-2020, que s’articula sobre tres grans eixos –creixement, competitivitat i sostenibilitat– i planteja com a objectiu “convertir-se en el principal centre de distribució euroregional en la Mediterrània en competència amb els ports del nord d’Europa”.

A l’horitzó del 2020 aquest objectiu estratègic ha de materialitzar-se en fites concretes, com arribar als 70 milions de tones de càrrega o als 3 milions de contenidors. Perquè això sigui possible caldrà que el 50% de la càrrega contenitzada manipulada tingui origen o destí fora de Catalunya (davant del 25% actual) i, per tant, que l’àrea d’influència del Port s’ampliï més enllà dels 600 km i arribi fins als 1.200 km.

El Port té molt present que avui la competència es produeix entre cadenes logístiques més que entre empreses. En conseqüència, ha de proporcionar serveis eficients, competitius i adaptats a les necessitats dels seus clients. Per aconseguir-ho, és necessària la implicació de tots els agents de l’activitat portuària (terminals, navilieres, operadors logístics, transitaris, administracions, etc.).

Per al Port, el creixement no és una finalitat en si mateixa sinó una font de creació de riquesa per a l’entorn. Les prop de 100 línies marítimes regulars que el connecten amb 300 ports de tot el món, la completa oferta de serveis logístics i la xarxa de connexions intermodals amb la seva àrea d’influència situen Barcelona com a porta al mercat global altament competitiva.

Al Port de Barcelona hem assumit aquest paper –ser la principal eina per a la internacionalització dels nostres clients– i continuarem treballant estretament i juntament amb tota la Comunitat Portuària per oferir les millors solucions adaptades a les necessitats dels nostres clients.

 

Sixte Cambra

President del Port de Barcelona

Vicepresident de Barcelona-Catalunya Centre Logístic

Fecha del Taller: