El Port de Barcelona dona suport a tres dels nou projectes comercials que rebran subvenció del Ports 4.0

El Port de Barcelona ha donat suport a tres dels nou projectes comercials escollits per rebre finançament del programa Ports 4.0. Es tracta dels projectes Smart ecoReefer, Clever-Volume i GuideMe, que rebran un finançament de 955.120, 424.167 i 113.280 euros, respectivament, en el marc del pla d’impuls a l’emprenedoria per innovar en el sector portuari de Puertos del Estado.

El projecte Smart ecoReefer, de la companyia Industrial Processes Outsourcing Services, es basa en el desenvolupament d’una solució tecnològica integral que garanteixi al client serveis adequats per a la logística a temperatura controlada. La idea seria aconseguir un producte que permeti oferir un servei en contenidor per al transport intermodal de productes agroalimentaris, amb condicions de conservació de temperatura altament exigents, a nous mercats que, per la distància, fins ara no tenien una solució òptima a nivell ecològic, logístic i de qualitat.

Respecte a Clever-Volume, es tracta d’una solució tecnològica desenvolupada per Geomodel-3D Modelling Studio que mesura de forma automàtica el volum dels residus sòlids que lliuren els vaixells a port mitjançant un sistema de sensors que calcula el seu volum amb una alta precisió de forma remota i en temps real, sense necessitat de disposar de la presència de supervisors, permetent optimitzar la gestió d’aquests residus. La solució permet, a més, integrar la informació entre les dades reals i les bases de dades marítimes usualment utilitzades. En una prova pilot realitzada al Port de Barcelona, els resultats van ser molt satisfactoris, estimant-se una reducció anual dels costos econòmics derivats de la gestió dels residus sòlids d’uns 136.000 euros.

GuideMe, per la seva banda, té com a finalitat optimitzar el flux de passatgers de creuers de forma sostenible en els ports i ciutats. Es tracta d’una eina, desenvolupada per una startup creada l’any 2019, que utilitza tecnologia GPS, intel·ligència artificial i data analytics, proposant als usuaris itineraris hiper-personalitzats de forma totalment automàtica. Aquests itineraris s’ajusten en temps real en funció de les preferències de cada usuari o grup, el temps d’escala, la categoria del creuer i les característiques de trànsit i de la ciutat.

En aquesta primera convocatòria de projectes en fase comercial del fons Ports 4.0 s’han avaluat 65 projectes, dels quals 21 han estat aprovats i 9 subvencionats. El Comitè de Distribució del Fons de Compensació, encarregat de triar els projectes subvencionats, ha fet l’avaluació tenint en consideració aspectes com la seva alineació amb les àrees de millora establertes pel Ports 4.0 (eficiència logística, seguretat i protecció, sostenibilitat ambiental i energia i digitalització de processos); la component innovadora del projecte; el nivell de maduresa del mateix en el moment de sol·licitar la subvenció; el business plan i l’impacte del projecte en el sector portuari, tant a nivell econòmic com mediambiental, entre d’altres.

Fecha del Taller: