CARES, al cor de la comunitat logística

CARES és una iniciativa social promoguda el 1998 pel Port de Barcelona a través de CILSA ZAL. El grup està format per dues empreses, el Centre Especial de Treball Fundació CARES i l’Empresa d’Inserció CODEC, ambdues sense ànim de lucre i especialitzades en serveis d’externalització d’activitats logístiques i industrials que configuren la cadena de subministrament d’empreses de sectors molt diversos com el tèxtil, l’automoció, l’alimentació i les begudes, la inspecció duanera o els operadors logístics.

Tots dos projectes tenen com a objectiu la creació i recerca de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat, amb discapacitat a CARES i en risc d’exclusió a CODEC. Aquesta singularitat dóna lloc a una relació molt especial amb els nostres clients amb els que creem espais de col·laboració per assolir aquest objectiu.

Com a empresa del sector de l’economia social, reinvertim els beneficis en els propis treballadors i en projectes socials. Així sorgeix el Club 2C, un espai lúdic on organitzem activitats esportives, fem sortides a la natura, visites culturals i tot allò que ajuda als nostres treballadors a integrar-se en la societat en tots els àmbits de vida i no només a través del treball.

Les activitats d’externalització més demandades són la recepció de mercaderies, la seva descàrrega i ubicació, la gestió d’estocs, i el picking. També realitzem treballs de manipulació, per condicionar el producte, així com la fase final d’expedició, càrrega i distribució del mateix, a més de processos auxiliars com la gestió administrativa o la neteja d’instal·lacions. Així mateix, realitzem tasques de suport per assegurar la fiabilitat i l’optimització dels processos productius i la qualitat del producte final. El nostre servei d’MROL (manteniment, reparació, operacions i neteja industrial) ofereix solucions integrals per a línies productives i instal·lacions mitjançant el manteniment preventiu i correctiu de les mateixes. Tots aquests serveis els realitzem a les instal·lacions dels nostres clients i al nostre magatzem, situat a la Zona d’Activitats Logístiques –la ZAL– del Port de Barcelona.

Per promoure la incorporació d’aquests col·lectius en les empreses ordinàries, realitzem serveis de mentoring a les empreses que incorporen en les seves plantilles a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió, realitzant el procés de selecció i acollida fins aconseguir l’adaptació de les persones a l’entorn laboral.

La professionalització i el treball de qualitat han estat la clau del nostre creixement. El 2011, CARES comptava a Barcelona amb 100 treballadors i en l’actualitat som 425 entre Catalunya i Madrid, dels quals un 81,5% tenen alguna discapacitat reconeguda. Les persones compten amb el suport de treballadors socials, monitors i psicòlegs que ajuden a l’adaptació al lloc de treball i potencien les habilitats socials de la plantilla i l’activitat s’avalua constantment per part de personal tècnic que dissenya i implementa projectes de millora contínua per assegurar l’eficiència dels resultats.

CARES és l’acrònim de Centre d’Alt Rendiment Empresarial i Social i aquest nom respon al nostre doble objectiu: d’una banda, una aposta per la professionalitat, l’especialització i la qualitat i, de l’altra, la creació d’oportunitats d’inserció laboral gràcies al treball conjunt realitzat amb les famílies, tutors, metges, institucions, empreses del sector i entitats afins.

A la Fundació CARES hem posat en marxa un pla estratègic per al període 2016-2018, que reforça la idea del treball en xarxa amb altres entitats per tal que més empreses ordinàries incrementin la contractació de personal discapacitat o en risc d’exclusió social, que en l’actualitat està treballant en el mercat protegit.

 

Helena Borbón

Directora general de la Fundació CARES

Fecha del Taller: