Alfil Logístics porta la intermodalitat en el seu ADN

Jaume Bonavia

Director General d’Alfil Logístics

 

Alfil Logístics es un joint venture creat l’any 2000 per dues empreses de referència: l’operador ferroviari Renfe i el fabricant de begudes Damm. A data d’avui, tots dos accionistes continuen en l’accionariat d’Alfil i no està previst que cap dels dos desinverteixi en l’empresa.

Alfil Logístics va néixer d’una necessitat; Damm creu en el tren com a mode de transport complementari a la carretera i, per aquesta raó, comença a parlar amb Renfe per arribar a desenvolupar una sèrie de tràfics ferroviaris pels seus productes. D’aquesta necessitat, neix Alfil Logístics. Curiosament, la primera expedició no va ser ferroviària, sinó marítima; això referma la mentalitat i la voluntat d’Alfil Logístics, que és la desplegar serveis multimodals.

A partir d’aquí es desenvolupa una xarxa de serveis ferroviaris, una part d’ells heretats de Renfe, i Alfil Logístics inicia l’any 2001 els primers tràfics Barcelona-Madrid, Madrid-Sevilla, Sevilla-Barcelona i Barcelona-Múrcia/Múrcia-Barcelona.

L’any 2007, s’incorpora un nou servei: el Barcelona-Corunya/Corunya-Barcelona, però l’arribada de la crisi, que provoca una contracció del sector industrial i productiu del país i un canvi brusc en les seves cadenes de subministrament, fa que es deixin de prestar el serveis ferroviaris amb Sevilla i La Corunya, però es mantenen els que enllacen Madrid, Barcelona i Múrcia.

També l’any 2007, Alfil Logístics defineix un nou pla estratègic en el que es tracen les tres grans línies estratègiques de l’empresa, i que són: un nou pla director de Sistemes, un pla director de nous serveis, nous sectors i nous mercats, i un pla director de recursos humans; tot això per canviar l’organització, fent-la més eficient i adaptant-la a les noves exigències del mercat.

Malgrat la crisi, Alfil Logístics ha doblat les seves magnituds en els darrers set anys, passant de facturar 40,5 milions d’euros l’any 2007 a 83,3 milions d’euros l’any 2014.

 

La intermodalitat, per davant de tot

Alfil Logístics porta la intermodalitat en el seu ADN i, des d’un principi, ha basat el seu creixement en el desenvolupament de serveis combinats tren-carretera-vaixell i en la recerca d’alternatives que, a nivell de serveis i costos, siguin viables.

Cal afegir que la filosofia d’Alfil Logístics es basa en donar servei, abans que parlar de costos. I els clients d’Alfil del sector de les begudes tenen una particularitat: la seva estacionalitat, la qual fa que, si o si, requereixin el tren per transportar les seves mercaderies, atès que utilitzant només el camió no podrien garantir el subministrament a tots els destins; i el fabricant no es pot permetre no tenir els seus productes en el lineal de les tendes.

 

Més serveis intermodals i expansió a Europa

La contracció del consum intern a Espanya, i la conseqüent disminució del volum de serveis logístics, ha portat a Alfil a buscar nous mercats més enllà de les nostres fronteres.

Des de fa uns tres anys, Alfil Logístics està realitzant serveis intra-europeus per Centre-Europa, sense passar per Espanya. També, i per a clients espanyols, estem ampliant serveis cap a diversos destins europeus.

En paral·lel, i seguint la nostra vocació multimodal, el mes de setembre de l’any passat van llançar al mercat un nou servei ferroviari entre Portugal i Catalunya, amb dos trens setmanals, i amb la particularitat que utilitzem contenidors de 45 peus i no el vagó convencional. Estem satisfets d’aquest servei que operem en col·laboració amb Renfe i CP Carga, perquè, amb molt d’esforç i treball, hem aconseguit que el servei tingui una ocupació que supera el 80%, la qual cosa es pot considerar un triomf si es compara amb altres serveis ferroviaris que es van posar en marxa en el passat i que no van tenir el mateix resultat.

Així mateix, la nova manera que té Alfil Logistics d’entendre el mercat, que demanda un altre tipus de serveis, fa que estiguem a punt d’arrancar un nou model de servei logístic ferroviari a la península Ibèrica, que es basa en utilitzar el contenidor de 45 peus en comptes del vagó convencional, com ja estem fent en el servei amb Portugal. Això ens ha portat a deixar d’operar a la terminal ferroviària de Villaverde a Madrid per passar a fer-ho al Port Sec d’Azuqueca d’Henares a Guadalajara. I també, a Barcelona, hem traslladat l’operativa del centre de Can Tunis a la terminal intermodal que té BEST dins el port de Barcelona.

La resposta del mercat a aquest nou tipus de servei, que fa servir contenidors de 45 peus, ens està confirmant que hem pres una bona decisió.

Per altra banda, estem treballant per poder oferir al mercat serveis amb més freqüències ferroviàries, fent més rotacions de les màquines de tracció. Això va lligat a un canvi del concepte dels serveis ferroviaris logístics d’Alfil, en el sentit de que volem passar dels serveis tradicionals origen-destí a un nou concepte de multi-servei.

També a nivell internacional, Alfil Logístics està avaluant la possibilitat de posar en marxa un servei ferroviari que enllaci Barcelona amb Alemanya, però estem pendents que se solucionin algunes qüestions de senyalització de la línia fèrria d’ample internacional. A més, per a ser eficients en costos, aquest servei s’hauria de poder fer amb una única locomotora, en comptes de dues, i amb combois de 600 metres de llarg. Si es resolguessin aquests dos obstacles, podria ser que abans d’acabar l’any intentéssim iniciar aquest nou servei.

 

Nous clients i nous tipus de serveis

El Pla Director del 2007 d’Alfil Logístics plantejava la necessitat d’incorporar noves empreses a la cartera de clients de la companyia i estendre els nostres serveis a altres sectors productius per contrarestar l’elevat pes del transport de begudes de Damm.

A data d’avui, Alfil Logistics compta amb quasi una cinquantena de clients, com per exemple Granini, Schweppes, Cementos La Cruz, SCA Higiene Paper, Beko, Grundig, Arrossaires del Delta de l’Ebre, Renfe Integria, o Laboratorios Ordesa.

Pel que fa a nous tipus de prestacions, Alfil Logístics ha ampliat la seva oferta de serveis oferint-ne d’específics com els de Dipòsit Fiscal, ubicat a la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Prat de Llobregat i que ha ampliat la seva capacitat d’emmagatzematge; de Magatzem de Dipòsit Temporal, de Dipòsit Diferent del Duaner, de Local Autoritzat per Mercaderies d’Exportació (LAME) i de dipòsit fiscal d’hidrocarburs.

I també, molt probablement durant el mes d’abril, Alfil Logístics obtindrà l’acreditació d’Operador Econòmic Autoritzat  (OEA).

 

Serveis de valor afegit

Pel que fa a altres tipus de serveis logístics que donen valor afegit, Alfil també ha diversificat la seva oferta. Per una banda, realitza operacions d’outsourcing per a empreses industrials, fent-ne l’externalització de les línies de producció i donant servei per cobrir les 24 hores del dia els set dies de la setmana, la qual cosa ajuda a augmentar la seva productivitat i flexibilitat.

Per una altra banda, i en aquest cas pel fabricant de palets CHEP, Alfil gestiona a les seves plantes de Màlaga i Almeria els seus dipòsits, que implica la recollida dels palets en les grans superfícies i retornar-los a les bases, a més de la seva classificació, reparació, pintat i lliurament als clients de la zona.

Alfil també fa serveis relacionats amb la gestió d’instal·lacions de barril, fent-ne la gestió completa per tota la península Ibèrica, tant del control d’estocs, recollida, reparació, restauració i lliurament de barrils, gestionat-ne tota la traçabilitat.

Així mateix, Alfil està incrementant molt els serveis de transformació de productes, de kitting & labeling, de preparació de campanyes promocionals, o de re-etiquetatge.

És per tot això, que Alfil Logístics s’ha convertit en un operador logístic complet que, de capital cent per cent espanyol, s’ha redefinit, anomenat-se Operador Logístic Integral Multimodal (OLIM).

 

Incrementar la presència en mercats internacionals

L’any 2013, Alfil Logístics va participar en la missió empresarial que el Port de Barcelona va organitzar a Colòmbia, com a resposta a l’interès de la companyia en conèixer, avaluar i analitzar si té sentit o no que l’operador logístics tingui presència en mercats internacionals. Colòmbia va ser un excel·lent termòmetre per copsar les oportunitats existents en el mercat llatinoamericà.

Però després d’uns quants anys viatjant, els responsables d’Alfil creuen que la internacionalització de la companyia passa més pels països de l’Orient Mitjà i del Nord d’Àfrica, que no pas pel continent llatinoamericà.

Aquesta internacionalització de la companyia es basaria en tenir presència física en països d’aquestes àrees geogràfiques. De fet, avui en dia Alfil Logístics ja té un corresponsal als Emirats Àrabs, concretament a Dubai, perquè ja hi estan fent serveis des d’Espanya.

Així mateix, i arran del segon pla estratègic de la companyia que es va fer l’any passat, Alfil Logístics està potenciant els seus serveis marítims i aeris, la qual cosa implica que l’operador tingui corresponsalies per donar un bon nivell de servei i poder controlar tota la comenda i la cadena logística des de l’origen fins el destí final, aportant valor afegit als seus clients. En aquesta línia, Alfil ja està fent serveis per empreses dels sectors de fruites i verdures i de les begudes.

Actualment, del total de l’activitat d’Alfil Logistics, les operacions que desenvolupa en territori espanyol suposen un 85%, mentre que les que porta a terme a nivell internacional i europeu és de l’ordre del 15%.

De tota manera, l’objectiu que s’han marcat en la companyia per l’any 2016 és el d’assolir que el 25% de la seva activitat sigui internacional i el 75% siguin operacions en el mercat domèstic, així com superar el 100 milions d’euros de facturació.

 

La sostenibilitat i el medi ambient, també elements importants per Alfil

Un dels reptes d’Alfil Logístics ha estat des d’un principi estar totalment homologat en el mercat dels operadors logístics. Per això, en primer lloc, Alfil va obtenir el certificat d’excel·lència de la patronal d’operadors logístics d’Espanya, UNO; després es va certificar en qualitat amb la ISO 9001, i, des del mes d’octubre de l’any passat, compta amb la ISO 14064-1, que certifica a Alfil Logístics en termes mediambientals.

Amb aquest estri de control, minimització i gestió dels gasos d’efecte hivernacle, els clients d’Alfil Logístics reben periòdicament els informes que detallen com han contribuït a reduir la petjada de carboni i les emissions de CO2 a traves dels serveis de l’operador.

 

Noves tecnologies per agilitzar processos

La inversió en noves tecnologies i sistemes també ha estat sempre en el punt de mira d’Alfil Logistics.

Per una banda, en aquest moments la companyia està mirant d’incorporar serveis de valor afegit a través de Google. I, per una altra, ja ofereix serveis de confirmació on line de les entregues als seus clientes, incloent la possibilitat de que aquests es descarreguin directament les comandes en el seus ERP.

Alfil també disposa d’un sistema que permet la integració amb els seus proveïdors i col·laboradors, la qual cosa ajuda a disminuir el volum de la documentació en paper que s’intercanvia.

La inversió de la companyia en sistemes de planificació i execució dels serveis multimodals també ha esta important; Alfil és l’únic operador logístic que té integrat els serveis ferroviaris en un planificador de transport, amb la finalitat d’optimitzar al màxim totes les càrregues i comandes dels seus clients.

 

Compromesos amb la societat

A l’activitat diària d’Alfil també és important les accions de responsabilitat social corporativa. Així, l’operador col·labora activa i proactivament amb la Fundació Cares, essent un dels patrons d’aquesta entitat que dóna feina a persones amb discapacitat.

A Alfil Logístics creuen en aquesta manera de fer les coses i, de forma regular, té gent de la Fundació Cares i de la Fundació Codec treballant a les seves instal·lacions.

Per una altra banda, també col·laboren amb la Fundació Logística Justa i també porten a terme altres acciones amb la Fundació Banc dels Aliments.

Fecha del Taller: