Wtransnet creix el 2015 i ampliarà la seva presència a Europa el 2016

Wtransnet, empresa dedicada al desenvolupament i gestió de plataformes tecnològiques per a la contractació de transport i serveis logístics, va tancar l’exercici 2015 amb un increment de la seva oferta de càrregues del 23,31% al mercat nacional, gestionant un total de 25.000 ofertes diàries. En concret, les operacions d’importacions van créixer un 32,8%, mentre que les operacions d’exportacions ho van fer un 14,85%

Així mateix, segons dades oferides per l’empresa, Wtransnet va registrar, el 2015, un total de 1.986 noves empreses donades d’alta: 1.183 a Espanya i 803 a la resta d’Europa. Tot això fa que la companyia tingui un total de 10.624 associats, 7.924 espanyols (74,5%) i 2.700 europeus (25,5%).

De cara a l’any 2016, i segons explica el conseller delegat de Wtransnet, Jaume Esteve, l’empresa vol establir les bases per a la consolidació en altres països europeus, especialment al nord i centre d’Europa. La borsa de càrrega Wtransnet, fundada a Barcelona el 1996, és present a 22 països d’Europa.

També centrarà els seus esforços en la gamma de productes Wtransnet Corporate, dirigits a empreses amb un gran volum d’operacions de transport i que han pres consciència de la necessitat de complir amb la normativa de control de proveïdors per diferenciar-se de la competència.

Fecha del Taller: