Watteco, col·laborador en la transició energètica dels centres logístics de Catalunya

Watteco és una start-up del sector de les finances i les energies renovables que el passat més de Juny es va adherir al BCL amb l’objectiu d’aportar tot el seu know how per avançar cap a un nou model energètic amb 0 emissions.
En aquest article, el seu CEO Marcel Hidalgo ens posa en context i ens explica en què consisteix la tecnologia que han desenvolupat i com aquesta podria ajudar als centres logístics de Catalunya a realitzar la transició energètica i reduir la seva petjada ecològica.

El context: transició energètica urgent

En un context mundial caracteritzat per l’estat d’emergència climàtica, cada vegada és més urgent abandonar l’economia dels combustibles fòssils i realitzar una transició energètica cap a un model més sostenible.

Necessitem avançar cap a un model basat en les energies renovables, un model més descentralitzat i distribuït amb les infraestructures més petites i properes als punts de consum. Un model que involucri a tots els agents d’una societat (ciutadans, empreses i administració pública) i els doni poder per caminar cap a pobles i ciutats lliures d’emissions.

 

El problema: falta de recursos per la transició

Les infraestructures de la Primera i la Segona Revolució Industrials (basades en els combustibles fòssils) es van concebre per ser centralitzades, verticals i privades per a crear economies d’escala i retornar els beneficis als inversors. No obstant, les infraestructures del segle XXI (basades en les energies renovables i la sostenibilitat) estan concebudes per a ser distribuïdes, obertes i transparents amb l’objectiu de potenciar economies en xarxa i créixer horitzontalment.

Volent avançar cap a aquest nou model d’infraestructures, la transició energètica s’ha convertit en una agenda prioritària per a tots (ciutadans, empreses i administracions). Empesos per l’Agenda 2030 Europea i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, tothom és conscient de que s’ha d’invertir en noves infraestructures, però no tothom té els recursos…

A pesar de que el preu de les tecnologies renovables com la fotovoltaica s’ha reduït molt durant els últims anys, aquestes tecnologies segueixen requerint d’una inversió important que NO és assumible per gran part de la societat (ni ciutadans, ni empreses, ni administracions públiques). Així doncs, mentre la majoria de la societat té problemes per accedir al finançament que necessiten per realitzar la transició, les grans multinacionals energètiques, amb l’ajut de la banca tradicional, treballen per construir macro instal·lacions de generació renovable i perpetuar un model d’infraestructures antiquat.

Doncs bé, el projecte Watteco neix per ajudar a persones, empreses i administracions a realitzar la transició energètica d’una manera més col·laborativa, mitjançant una solució innovadora pel finançament participatiu de projectes renovables.

Des de Watteco volem fomentar la creació de comunitats energètiques al voltant de la nostra plataforma, i connectar institucions, empreses i consumidors de cada comunitat en pro del seu desenvolupament sostenible.

 

La solució: finançament participatiu per energies renovables

El finançament participatiu té un caràcter distribuït que encaixa a la perfecció amb les noves tecnologies del segle XXI, i per tant són una opció de finançament molt viable per aquest tipus de projectes.
Les Plataformes de Finançament Participatiu (més conegudes com a Plataformes de Crowdfunding o Crowdlending), són una nova via de finançament 100% on-line i per tant, obertes a tothom, que tenen el potencial de substituir o de complementar el sistema financer tradicional. De fet, es tracta d’un tipus de finançament que busca utilitzar la tecnologia per oferir serveis financers amb un enfocament especial, sovint en segments de mercat que poden no ser rendibles per a la banca tradicional (com és el cas de les energies renovables).

La prova d’això la tenim en el volum de mercat que aquestes plataformes han anat agafant durant els darrers anys, a l’hora d’aixecar diners per projectes energètics renovables. Tot i que aquestes plataformes porten finançant la transició energètica a Europa des de fa gairebé una dècada, a Espanya han trigat més en aterrar, però quan ho han fet ho han fet amb força. Només a Espanya, aquestes plataformes han aixecat més de 10 milions d’euros des de 2018, amb més de 50 projectes energètics finançats i més de 10.000 inversions realitzades.

Tot i que existeix un gran ventall de Plataformes de Finançament participatiu, a Espanya n’hi ha poques que es dediquin exclusivament a projectes renovables, i la majoria solen ser plataformes que treballen pel sector privat, i no contemplen la realització de projectes per organitzacions del sector públic.

Watteco, una PFP per energies renovables basada en Blockchain

La solució tecnològica que a Watteco hem desenvolupat es tracta d’una Plataforma de Finançament Participatiu (PFP) basada en Blockchain i exclusiva per projectes d’energia renovable.
Bàsicament, la plataforma virtual de Watteco connecta a:

  • Empreses i/o administracions que tenen dificultats per aconseguir finançament per projectes energètics renovables (PROMOTORES)
  • Persones i/o empreses que vulguin invertir en energies renovables de manera flexible, rendible i segura (INVERSORES).

Per fer-ho, la plataforma de Watteco incorpora la tecnologia Blockchain, el què comporta certs avantatges tant per les PROMOTORES com les INVERSORES.

Una Blockchain (cadena de blocs) és un llibre de comptes virtual on els registres (els blocs) estan enllaçats i xifrats per protegir la seguretat i privacitat de les transaccions. En altres paraules, és una base de dades distribuïda i segura gràcies a l’encriptació, i que es pot aplicar a tot tipus de transaccions que no tenen per què ser necessàriament econòmiques.

Watteco utilitza la tecnologia Blockchain per enregistrar i certificar tota la informació referent a les inversions, així com també la generació de kW renovables i les transaccions del retorn del préstec. Així doncs, l’ús de Blockchain comporta els següents avantatges:

  • Transparència i seguretat: mitjançant Blockchain aconseguim que tots els nostres processos i transaccions s’efectuïn de manera 100% segura, tant pel que fa a les inversions com pel què fa al retorn del préstec. A més, fem públiques les dades de generació renovable per tal d’oferir transparència a nivell públic.
  • Retorn del préstec en funció de l’estalvi: Gràcies a la connexió que Watteco efectua entre els comptadors energètics de la instal·lació i la Blockchain, comptem exactament l’estalvi produït pels projectes per tal d’efectuar el retorn del préstec en funció d’aquest. Així doncs, les INVERSORES reben una rendibilitat econòmica per la seva inversió en funció de l’energia que generi la instal·lació.
  • “Tokenització” de l’energia: Amb Blockchain podem transformar l’energia en un token (moneda virtual), per tal de promoure nous models econòmics més sostenibles com el comerç km0 o la economia circular.

 

Com podría funcionar Watteco a BCL?

Els centres logístics o els polígons industrials són comunitats empresarials molt susceptibles d’utilitzar el finançament participatiu per realitzar projectes energètics en les seves instal·lacions.
Així doncs, amb una eina com la de Watteco, es podrien instal·lar plaques solars en aquells edificis o naus de les empreses que més rendibilitat energètica en poguessin extreure (PROMOTORES), però finançades col·lectivament amb inversions de totes les altres empreses del centre o polígon (INVERSORES).

D’aquesta manera:

  • L’empresa PROMOTORA veurà reduïts els seus costos energètics de manera significativa i retorna el préstec en funció d’aquest estalvi.
  • Les empreses INVERSORES poden guanyar una rendibilitat per la inversió igual que si les plaques se les instal·lessin elles.
  • El Centre Logístic o Polígon emetrà moltes menys emissions a l’atmosfera.
    A més, posats a somiar, es pot utilitzar Watteco per promoure altres projectes d’economia circular o simbiosi industrial entre aquestes empreses.

 

Marcel Hidalgo

Presidente (CEO) de Watteco S.C.C.L

Fecha del Taller: