Un estudi revela la necessitat d’adaptar les propostes de formació professional als requeriments actuals del sector logístic

L’estudi “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona” dedicat a la formació dins el sector logístic, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, analitza la transformació de les principals ocupacions de l’activitat logística per proposar accions que contribueixin a garantir la qualitat i l’adequació de l’oferta del sistema de formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona. Per la seva part, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha acollit l’acte de presentació de l’estudi.

En paraules de Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, “estem vivint un moment de transformació social en el qual està canviant la forma que tenim de produir, consumir o relacionar-nos, amb un pes especial de les noves tecnologies, que també marcarà un canvi en els perfils més sol·licitats en el món laboral i, conseqüentment, en la formació necessària per donar resposta a les noves necessitats. I hem de preparar als futurs professionals per aquest canvi”.

Per part seva, Montserrat Ballarín, vicepresidenta de de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic del AMB, ha assegurat que “en el context actual, complex i inèdit arran de la irrupció del covid-19, es reforça la percepció que hi havia sobre l’activitat logística com a sector estratègic, ja que la pandèmia posa de manifest les estratègies de les empreses logístiques per evitar la interrupció de la cadena de subministrament”. Al que ha afegit: “tot el sector s’enfronta al desafiament de la demanda actual de serveis derivats de la incertesa econòmica i sanitària, i als canvis tecnològics i d’hàbits de consum que estem vivint”.

Els resultats de l’estudi, elaborat per l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional, han estat presentats per Àngel Tarriño, el seu responsable.

Digitalització, noves tecnologies i omnicanalitat

L’estudi revela la necessitat d’adaptar les propostes de formació professional als requeriments actuals del sector logístic cap a la digitalització, les noves tecnologies i l’omnicanalitat. En el context actual de consum, el client final té més decisió de compra a través de la varietat de canals de venda i demanda més transparència, assequibilitat, conveniència i velocitat en el lliurament. Els avenços tecnològics permeten atendre les noves necessitats i exigències dels clients a través de nous models de negoci i solucions basades, principalment, en la digitalització, les tecnologies de la informació i l’omnicanalitat i aquests són els desafiaments que han d’atendre’s també des de la formació professional.

Mesures i recomanacions per l’adequació formativa

Per acompanyar aquests nous reptes del sector, l’estudi proposa ampliar l’oferta formativa professional i adequar algunes mancances. Entre les mesures pendents de desenvolupament, s’esmenta la necessitat de crear nous cicles formatius o adaptacions curriculars per adaptar la formació a dos perfils professionals: administratiu financer logístic i logística de vendes e-commerce. A la vegada, destaca la demanda de perfils TIC logístics sense satisfer en relació al desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i l’automatització i robòtica industrial. L’estudi també incideix en una major valoració i coneixement dels cicles formatius de grau mitjà com són les activitats comercials i la conducció de vehicles de transport per carretera.

En base a les demandes i tendències detectades a l’estudi es proposen tres línies de treball per adaptar i millorar la resposta del sistema de formació professional als requeriments del sector: d’una banda, donar visibilitat a la formació professional vinculada al sector logístic mitjançant professiogrames amb els perfils més demandats i la seva promoció i difusió dels mateix; d’altra banda, adequar la formació professional a la realitat i tendències del sector mitjançant taules de treball per a noves titulacions d’FP i la definició de nous currículums formatius; i finalment, potenciar l’aprenentatge empíric mitjançant metodologia SEFED, proves pilot d’innovació i itineraris d’FP Dual.

El sector logístic a la Regió Metropolitana de Barcelona i els perfils professionals més demandats

El sector logístic ocupa a 127.307 persones a la Regió Metropolitana de Barcelona entre assalariats i autònoms, i representa el 5,6% de l’ús de la Regió Metropolitana de Barcelona i el 74% dels llocs de treball que genera el sector a Catalunya. Segons dades del primer trimestre de 2020, operen en el sector 7.119 empreses, de les quals el 71% són empreses de transport terrestre i el 23% d’emmagatzematge i activitats annexes al transport.

A la Regió Metropolitana de Barcelona, la formació professional en el sector de la logística se situa principalment en quatre famílies professionals: Comerç i Màrqueting, Administració i Gestió, Transport i Manteniment de Vehicles, Informàtica i Comunicacions.

Els perfils professionals més demandats en el sector logístic són: tècnics logístics, el de transportista de mercaderies per carretera, logística de vendes e-commerce, desenvolupador/a d’aplicacions multiplataforma de logística, supervisor/a de muntatge i manteniment de sistemes d’automatització logístics i comercial de transport i logística i gestor/cap d’operativa logística.

Fecha del Taller: