TSB compta amb un nou centre de cross docking a Barcelona

L’operador logístic TSB integra a la seva xarxa d’infraestructures un nou centre de cross-docking de 20.000 m2 ubicat a la localitat barcelonina de Castellbisbal. La companyia ha triplicat en aquest centre els metres quadrats de crossdock i ha augmentat el nombre de molls de càrrega passant a un total de 93.

Aquesta ampliació dels centres operatius forma part d’un important procés d’expansió de TSB, que està sent acompanyat per una progressió positiva de la seva xifra de negoci. A més, l’empresa ha ampliat recentment els seus centres de Saragossa, Sevilla i Tarragona, en línia amb el creixement de la demanda dels seus serveis. Aquestes ampliacions han suposat un increment de la facturació del grup proper al 10%, durant el passat exercici 2015. TSB acumula en el primer semestre del 2016 un creixement de dos dígits.

TSB mantindrà les actuals instal·lacions de Barberà del Vallès amb 13.000 m2, juntament amb els 8.000 m2 de Villalba Sasserra, el que suposa comptar amb 42.000 m2 operatius a la província.

Fecha del Taller: