Territori aposta per ubicar a Torreblanca- Quatre Pilans una gran estació intermodal que posicioni Lleida en el sector logístic

El Pla director urbanístic d’activitat econòmica (PDUAE) de la Plana de Lleida, aprovat inicialment avui per la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida, posarà al mercat 222 hectàrees de nou sòl industrial, especialment pensat per acollir empreses que precisen parcelꞏles de gran format, com és el cas de la logística, i ben connectat, amb la previsió d’una terminal ferroviària intermodal. És un pas més en l’objectiu del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori d’impulsar la reactivació econòmica, l’igualtat d’oportunitats laborals i la descarbonització de la mobilitat mitjançant l’urbanisme.

“Posem Lleida al mapa logístic de Catalunya, ben posicionada en relació amb el Corredor Mediterrani i també en relació a l’interior de la península”, ha valorat el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, en relació a aquest pas en la tramitació del PDUAE.

Una localització estratègica

El PDUAE de la Plana de Lleida defineix un àmbit d’activitat econòmica promogut per la Generalitat en colꞏlaboració amb l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Lleida. Finalment, s’ha optat per excloure del PDUAE els municipis de Bell-lloc d’Urgell i els Alamús, d’acord amb la voluntat expressada pels seus plenaris, i situar el nou sòl industrial només en terrenys del terme municipal de Lleida.

Així, l’àmbit d’estudi abasta els sòls situats al sud-est del nucli urbà de Lleida, en continuïtat amb aquest. Limita amb la carretera N-240, al nord-est; el límit de terme amb els municipis de Torregrossa i d’Artesa de Lleida, al sud-est; la línia ferroviària R14 Barcelona-Lleida, al sud-oest; i el nucli urbà de Lleida, al nord- oest, on s’ubiquen el polígon industrial del Camí dels Frares i el barri residencial dels Magraners, en l’àrea on conflueixen les carreteres N-240, C-13 i C-13b.

Lleida en general, i aquest enclavament estratègic en particular, es troba en un eix de primer ordre a nivell europeu, com el corredor Mediterrani. L’impuls d’un gran sector econòmic en aquest punt concentraria l’activitat econòmica en l’encreuament de grans eixos territorials. Així s’evitaria la dispersió de l’activitat industrial i logística i s’optimitzarien les condicions per acollir noves activitats estratègiques. L’aposta per la descarbonització de la mobilitat és ben present amb la inclusió d’una nova terminal intermodal de mercaderies i baixador per a passatgers.

Els objectius concrets del PDUAE són:

  • Articular el territori i preveure un creixement d’acord amb els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible.
  • Generar un nou pol d’activitat econòmica i logística sostenible al territori, possibilitant el flux de mercaderies en el territori català, peninsular i europeu.
  • Implantar una nova estació intermodal de mercaderies, atenent a la ubicació estratègica de l’àmbit en relació a les infraestructures.
  •  Fomentar l’intercanvi modal de contenidors entre trens i camions, millorant la seguretat en el transport i les emissions.
  • Ordenar de manera flexible els sòls d’activitat econòmica, amb grans parcelꞏles per poder implantar grans complexos singulars i d’activitats econòmiques i logístiques.
  • Potenciar la connectivitat ambiental de l’àmbit, preservant els valors ambientals i paisatgístics, a l’entorn dels corredors fluvials/ecològics.
  • Garantir l’ús del transport públic i de mitjans no motoritzats.

Fecha del Taller: