Sixte Cambra, nomenat nou president de l’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic

Sixte Cambra, president del Port de Barcelona, ha estat nomenat avui president de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) durant l’Assemblea General de l’associació.

L’Assemblea General també ha aprovat el nomenament del nou Comitè Executiu i de tres nous vicepresidents, Jordi Cornet, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona; Jordi Espin, gerent de Transprime; i un en representació de l’Ajuntament de Barcelona (pendent de confirmar la persona que ostentarà el càrrec). Els vocals del Comitè Executiu han estat escollits en representació de les diferents institucions membres de l’associació (Port de Tarragona, Aeroport de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat, CIMALSA, Mercabarna, Fundació ICIL i el Consell d’Usuaris del Transport de Catalunya) i de les empreses privades (Damm, Meroil i Saba).

Sixte Cambra ha anunciat les principals línies d’actuació de BCL per als propers dos anys amb l’objectiu d’impulsar el sector logístic català: vetllar per l’execució de les infraestructures -Corredor Mediterrani, accessos viaris i ferroviaris als ports, xarxa ferroviària preparada per a combois de 750 metres, etc.- que facilitin la competitivitat del sector i que aquestes donin resposta a les necessitats actuals i futures del país; fomentar la qualitat, eficiència i  transparència dels serveis administratius i físics de la cadena logística; potenciar les accions de comercialització i difusió internacional; incorporar les tecnologies i l’eficiència energètica, especialment en el transport terrestre; i consolidar els horaris de servei de la cadena logística cap a una oferta 24hx7.

El nou president de BCL ha apuntat que la sostenibilitat del sistema logístic català ha de ser una de les prioritats de l’associació. El sector logístic ha d’apostar per un model respectuós amb el medi ambient, i que redueixi la seva petjada de carboni, gràcies a un ús més eficient dels recursos actuals i per un canvi cap a energies més netes, com són el gas natural i l’electricitat.

Entre les accions a desenvolupar en els propers anys, destaca l’actualització de l’Agenda Logística 2020 (AL 2020). Presentada per BCL l’any 2011, l’AL 2020 ha estat el document de referència del sector logístic català, analitzant la situació d’empreses i infraestructures i identificant els punts on calia realitzar millores. Ara s’ha obert un procés de reflexió per adaptar el document als reptes i necessitats actuals amb l’objectiu que tingui una visió utilitarista per a la decisió i priorització de les polítiques públiques i que potencií la competitivitat industrial de Catalunya i del seu sector logístic.

 

Posicionar Catalunya com a referent logístic

La nova presidència de BCL també impulsarà la creació d’un grup de reflexió sobre les tendències i l’evolució de la logística a llarg termini. Aquest think tank logístic aplegarà a professionals provinents de diferents àmbits industrials i logístics amb l’objectiu d’aportar una visió global i sistèmica del sector que faciliti la modernització i internacionalització de les empreses i el posicionament de Catalunya com a referent logístic internacional.

El projecte de la Xarxa de Plataformes Logístiques de la Mediterrània completa les iniciatives que endegarà BCL en els propers anys. Aquesta xarxa pretén posar en relació les comunitats empresarials dels nodes logístics del nord i del sud de la Mediterrània per a adoptar estratègies compartides que consolidin la regió com un espai logístic de referència global. El projecte que tindrà seu a Barcelona, vol recollir l’experiència d’iniciatives com les Xarxes Transeuropees de Transport (TEN-T) o la xarxa de ciutats EU Core Net Cities, i fomentarà el desenvolupament de serveis logístics integrats que generin sinèrgies i reforcin la competitivitat de les diferents plataformes logístiques. La xarxa també impulsarà polítiques d’eficiència i de sostenibilitat i vol facilitar la interlocució entre les comunitats logístiques i les administracions locals i regionals –Estats i UE- per aconseguir unes polítiques públiques que potenciïn la competitivitat i el creixement del sector.

Fecha del Taller: