Saba reforça la seva oferta de mobilitat per a persones i mercaderies als seus aparcaments convertits en hubs urbans de serveis sostenibles

Amb la voluntat de seguir ampliant la seva oferta de mobilitat i ser part de la solució en el descens de la contaminació i de la congestió viària de les ciutats, Saba ha arribat a un principi d’acord amb la companyia logística Districenter (Holding M. Condeminas) per entrar en l’accionariat de l’operador Geever, especialitzat en la distribució d’última milla i que disposa actualment de magatzems en cinc aparcaments de Barcelona de la xarxa de Saba, amb previsió d’incrementar-los a nou.

En el transcurs de la Junta General Ordinària d’Accionistes, celebrada avui a Barcelona, i de forma telemàtica, el President de Saba, Salvador Alemany, i el Conseller Delegat, Josep Martínez Vila, han fet pública aquesta operació, que es tancarà en les pròximes setmanes, i que dona continuïtat al model d’aparcament que impulsa Saba des de fa anys: hubs de serveis de mobilitat que aprofiten les seves localitzacions estratègiques als centres de les ciutats, la seva capil·laritat i el seu servei ininterromput per treballar com un agent integrat en la política i en la cadena de la mobilitat de persones (vehicle elèctric, sharing, mobilitat unipersonal) i, així mateix, de mercaderies (última milla).

El President de Saba ha explicat que la col·laboració amb Geever des de fa dos anys ha demostrat el descens de les entregues fallides a la meitat, el que a la pràctica es tradueix en menys contaminació, menys congestió viària i la reducció del que es denomina la logística absurda (un 15% del total d’entregues que no arriben al seu destí i que representen nou milions de recorreguts, majoritàriament en furgonetes només a Barcelona i Madrid). L’entrada de mercaderies als aparcaments, convertits en microhubs de distribució, es fa en horari nocturn, i la sortida, amb vehicles sostenibles i unipersonals, un model sostenible que contribueix a aquesta reducció de la congestió i de la contaminació.

Aquesta operació és una aposta en ferm de Saba per contribuir a pal·liar el primer problema de mobilitat a les ciutats modernes: cada habitant de Barcelona i Madrid rep, de mitjana, prop de 13 paquets a l’any com a resultat de les seves compres per internet, segons els estudis més recents. En nombres absoluts, això significa 22,6 milions de paquets l’any a Barcelona i quasi 40 milions a Madrid. Aquesta dinàmica, absolutament insostenible, genera entre un 20 i un 30% de les emissions de diòxid de carboni i el 40% de la congestió.

En aquest mateix capítol de l’impacte derivat de l’última milla, el Conseller Delegat de Saba ha explicat que Saba contribueix a la cultura de la recollida de les compres per Internet en taquilles d’e-commerce, que també permeten la devolució de les mateixes, reduint el trànsit al centre de les ciutats i la contaminació, en línia amb la microdistribució sostenible. Saba ofereix aquesta solució amb una oferta actual de 40 lockers en aparcaments d’Espanya (Pudo i Amazon), Regne Unit (Amazon) i Itàlia (Inpost).

Josep Martínez Vila ha posat en relleu, així mateix, el paper fonamental de l’aparcament com a hub de serveis de mobilitat per a les persones. Com a nodes de mobilitat compartida, Saba compta amb 1.250 places de sharing a Espanya, Regne Unit, Itàlia i Xile, a més de punts de recàrrega elèctrica. A pesar de la conjuntura adversa provocada per la crisi sanitària, Saba ha seguit avançant en l’electrificació de la seva xarxa d’aparcaments i, a tancament del 2020, comptava amb 400 punts de recàrrega en cinc països: Espanya, Regne Unit, Portugal, Xile i Itàlia. A més, Saba ha llançat juntament amb Endesa ParkElectric, el primer producte comercial del mercat pensat per abonats i que inclou una plaça reservada i el servei de càrrega vinculada.

Fecha del Taller: