Saba compra la concessionària portuguesa CPE i duplica la seva xarxa d’aparcaments al país

Saba ha tancat amb el grup portuguès Sdc – Concessões, SGPS, SA (Sdc), propietari de CPE, l’adquisició del 100% d’aquesta societat concessionària d’aparcaments. CPE és la quarta companyia privada d’aparcaments a Portugal, amb una cartera de 13 aparcaments i 2 zones regulades, distribuïdes en 9 ciutats, entre elles Lisboa i Porto, que sumen en total 8.100 places i una vida mitjana concessional d’uns 30 anys.

Després d’aquesta transacció, Saba gestionarà una xarxa de 35 aparcaments a Portugal distribuïts en 15 ciutats, amb més de 17.500 places.

Aquesta operació dota Saba d’un dimensionament sòlid a Portugal, consolidant el projecte empresarial en aquest país, de la mateixa manera que ho és Itàlia i Xile per a la companyia.

Segons el president de Saba, Salvador Alemany, “la companyia està preparada per afrontar una nova etapa de creixement, després de la consolidació dels aparcaments d’Aena i Adif, i la incorporació de Bamsa”. En els darrers quatre anys, Saba ha generat noves operacions de creixement que han suposat la integració de 105.962 places i 195 aparcaments, fins arribar a les més de 190.000 places i 366 aparcaments que conformen l’estructura actual de la companyia.

Fecha del Taller: