Projecte industrial de moto eléctrica catalana

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Indústria, està impulsant la creació d’un consorci industrial per a la producció i comercialització d’una motocicleta elèctrica urbana tipus scooter dissenyada, produïda i distribuïda íntegrament per empreses de Catalunya.

El Departament d’Empresa i Ocupació ha elaborat un estudi, que ja s’ha presentat als agents del sector, que posa de manifest la viabilitat d’aquest projecte industrial, que donaria lloc a una motocicleta elèctrica amb una potència equivalent a 125 cc i una autonomia de 50 km. És un nínxol amb una alta demanda i perspectives de creixement al sud d’Europa, ja que el parc d’scooters ja s’ha envellit, així com a l’Amèrica Llatina i Àsia, pel creixement de les ciutats i de la classe mitjana. El projecte requeriria una inversió global de 10 milions d’euros.

Totes les fases de fabricació de la motocicleta es durien a terme a Catalunya, des del disseny fins l’assemblatge, i tots els materials necessaris per fabricar-la serien de proveïdors del país. L’estudi detalla que seria necessària una planta de 2.800 metres quadrats, que tindria capacitat per produir 10.000 motos l’any i comptaria amb les àrees de desenvolupament, qualitat, logística, fabricació, postvenda i màrqueting.

Fecha del Taller: