Pla de modernitzacio dels poligons logístics de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant CIMALSA, ha iniciat la redacció del Pla d’Impuls i Modernització dels sectors industrials i logístics, per tal d’augmentar la competitivitat dels polígons de Catalunya.

El document recollirà totes les experiències d’èxit que poden servir de referent com a solucions viables al conjunt dels sectors industrials i logístics del país, ja sigui en l’àmbit municipal, associatiu, públic o privat.

El Pla estudiarà la seva implementació i definirà una proposta de model de gestió publico-privada dels polígons industrials i logístics. Tractarà de les necessitats en infraestructures, serveis i sostenibilitat entre altres matèries, i inclourà una proposta de pla de comunicació per difondre l’elevada capacitat i qualitat dels polígons catalans a l’hora d’acollir activitat empresarial pròpia o forana.

El procés de redacció ha estat encarregat a CIMALSA, en tant que és l’empresa pública catalana dedicada al desenvolupament i gestió de plataformes logístiques i infraestructures de transport, amb una notable experiència i resultats destacats en la gestió pública dels sectors logístics, des de fa més de 25 anys.

Fecha del Taller: