PIMEC i la Federació de Cooperatives agràries de Catalunya potenciaran la industria agroalimentària

Amb l’objectiu de potenciar la indústria agroalimentària catalana, les entitats PIMEC i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) han signat un acord en virtut del qual cercaran sinergies que potenciïn la integració vertical de les empreses cooperatives, que majoritàriament són pimes, cap a la transformació i la comercialització. A més, l’acord permetrà a les cooperatives integrades desenvolupar projectes d’innovació i internacionalització que repercutiran en un augment de la competitivitat del sector.

L’acord també incorpora la col·laboració institucional entre ambdues entitats, així com serveis i assessorament mutus en temes operatius com el normatiu, la internacionalització i les noves tecnologies.

La FCAC representa 221 empreses del sector i, segons posen de manifest des de l’entitat, les cooperatives agroalimentàries són un sector clau per a l’economia catalana ja que representen un 35% de la producció final agrària i estan incrementant tant la xifra de negoci com la creació de llocs de treball.

L’acord ha estat signat pel president de PIMEC Agroalimentària, David Coll, i el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca.

Fecha del Taller: