Nueva regulación de la última milla del comercio online para reducir el impacto medioambiental y dar seguridad jurídica

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha anunciat que el Govern regularà “l’última “milla” del comerç online.

El conseller ha destacat que es tracta de “l’actuació clau d’aquesta legislatura en matèria de comerç; una eina jurídica eficaç amb la que volem reduir l’impacte mediambiental del comerç online i alhora donar seguretat jurídica al sector”.

En aquest sentit, ha explicat que “el comerç electrònic és una realitat que anirà a més. De fet, volem que el comerç sigui digital perquè volem que sigui competitiu, però cal regular les afectacions físiques que genera. Per a això cal incorporar determinats aspectes a la nostra normativa de comerç, amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte ambiental en les nostres ciutats i establir les mateixes regles del joc per a tots els operadors”.

Així mateix, ha anunciat que la tramitació s’iniciarà dimarts vinent amb l’aprovació de la memòria preliminar per part del Govern. “En l’elaboració d’aquesta normativa volem fomentar el diàleg amb tots els agents implicats, especialment dels ajuntaments, que han de tenir un pes important en aquest procés de debat i elaboració de la futura regulació”, ha assenyalat el conseller.

El titular d’Empresa i Treball ha anunciat aquesta iniciativa, com l’actuació central del Pla d’acció per al comerç, l’artesania i la moda 2022-2025, “un pla que té una vocació clara: estar al costat del sector, ajudar-lo a adaptar-se a uns canvis tectònics, com són la digitalització i el repte mediambiental”.

Regulació de l’última milla del comerç online, reforma legal clau de la legislatura

Del 2020 al 2022, el canal online ha crescut a Catalunya un 28%. Es realitzen 80 milions de compres online a l’any, de les quals el 84% es lliuren a domicili, el que representa 66 milions de desplaçaments per a entregues a domicili anualment, l’11% dels quals requereixen segona visita. Aquest context posa de manifest la necessitat d’implementar una estratègia verda en el retail, especialment en tots aquells elements que formen part de l’expressió física del comerç electrònic.

Concretament, la futura regulació vol donar resposta, d’una banda, a la sobrecàrrega que la distribució física del comerç online genera en les vies públiques; i d’una altra, a les molèsties ocasionades per magatzems i punts de distribució de productes, instal·lats en zones residencials i operatius 24 hores al dia. Així mateix, vol eradicar la inseguretat jurídica derivada de noves fórmules comercials (click&car, cuines i supermercats fantasma, showroom, …) que actualment no estan recollides de manera expressa en el marc legal vigent.

L’objectiu és incorporar a l’actual marc legal català (configurat pel Decret Llei 1/2009 d’ordenació d’equipaments comercials i la Llei 18/2017 de comerç serveis i fires) una regulació específica sobre els següents aspectes del comerç electrònic:

  • Regular els horaris de distribució de les mercaderies al consumidor final, homologant l’horari de repartiment des dels magatzems, punts de distribució o altres tipus d’establiments a l’horari comercial de la zona.
  • Diferenciar entre magatzems logístics i magatzems d’operacions, per tal de delimitar aquells que tenen per objecte l’entrega al consumidor final (magatzems d’operacions), i definir-ne les característiques i condicions
  • Establir condicions per la distribució dels productes al consumidor final en funció de la dimensió del municipi, per minimitzar l’impacte en el medi ambient i en el trànsit de vehicles.
  • Regular i incentivar la implantació de punts de recollida de mercaderies (click&collect) dins les trames urbanes.
  • Condicionar que la distribució des del magatzem d’operacions es faci amb vehicles no contaminants (excepcions en funció de les dimensions i situació de les poblacions, condicions d’abastament, tipus de mercaderia, etc)
  • Possibilitar que els ajuntaments, en municipis de determinada dimensió, puguin decidir on localitzar els magatzems d’operacions i els punts de recollida de mercaderies pel comprador, i els seus horaris.

Així mateix, aquesta regulació donarà compliment al Pla de Govern d’aquesta legislatura (Eix 3 – Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, pel que fa a potenciar el model català de comerç, i Eix 4 – Per un país verd, equilibrat i connectat, pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic), i alhora s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

La futura regulació contribuirà a moderar les externalitats negatives que l’expressió física del comerç electrònic genera sobre el medi ambient, les infraestructures i la població, i permetrà ordenar i racionalitzar la distribució singularitzada al consumidor final, amb el menor impacte econòmic possible. D’altra banda, donarà protagonisme als ajuntaments, com a màxims coneixedors de la realitat dels respectius municipis.

La setmana vinent, amb l’aprovació de la memòria preliminar per part del Govern, s’iniciarà la fase administrativa de la tramitació. Està prevista la realització d’una consulta pública prèvia per tal de conèixer el posicionament dels diferents operadors del comerç electrònic i dels municipis. La previsió és que el projecte de llei arribi al Parlament l’estiu de 2023 i que la regulació entri en vigor a finals de 2023.

Fecha del Taller: