Nova terminal del grup ICL al Port de Barcelona

El Consell d’Administració del Port de Barcelona ha acordat atorgar a l’empresa Tráfico de Mercancías, S.A. (TRAMER) una concessió administrativa, per un període de 35 anys prorrogable, al moll Álvarez de la Campa per a la construcció i explotació d’una terminal privada de sals sòdiques i potàssiques procedents de les mines de Súria i Sallent/Balsareny.

TRAMER, la filial portuària del grup ICL, havia sol·licitat la construcció d’unes noves instal·lacions per tal de poder concentrar tot el seu tràfic marítim en el Port de Barcelona i fer front als augments de càrrega previstos per als propers anys. En aquest sentit, donat que la terminal i espais dedicats actualment a aquesta activitat al moll Contradic Nord no estan dimensionades per donar servei a l’evolució d’aquest tràfic al Port, ni als volums que preveu la companyia a mig termini, era necessari buscar una nova ubicació. Amb la nova concessió, TRAMER podrà acollir l’increment de més del 70% del tràfic de tones i més del doble d’escales que suposa unificar el seu tràfic a Barcelona, a més de poder gestionar un volum de tones superior a l’actual.

La nova terminal de càrrega al moll Álvarez de la Campa tindrà capacitat per a 4 milions de tones de producte, ocuparà una superfície de 7 hectàrees i disposarà de 14 metres de calat, que permetran la càrrega de vaixells de fins a 60.000 tones. El projecte inclou la construcció d’un edifici d’oficines, 2 magatzems i una terminal ferroviària interior, amb 4 vies en ample mètric i UIC, que permetrà posicionar 2 trens simultàniament. El pressupost d’inversió del projecte bàsic és d’aproximadament 57 milions d’euros, i s’engloba dins del desenvolupament del Pla Phoenix del grup ICL a Catalunya.

A més d’aquesta inversió del grup ICL en la nova terminal, el Port de Barcelona invertirà 12 milions d’euros aproximadament en la reforma dels espais que acolliran la infraestructura, especialment en el reforçament del moll i l’ampliació del calat; l’ampliació de la infraestructura ferroviària en ample mètric i internacional fins a la futura terminal; i la remodelació i urbanització de la xarxa viària que donarà accessibilitat a la instal·lació. Aquestes actuacions permetran a TRAMER disposar de 600 metres de línia d’atracada al Port de Barcelona.

Fecha del Taller: