Nous serveis multimodals amb Europa de Tomás Expediciones

Es tracta d’una combinació multimodal, utilitzant el transport per carretera des d’Almeria i Múrcia fins a Barcelona, on, aprofitant la infraestructura del propi operador, es realitza el transbordament de la mercaderia a contenidors refrigerats de 45′.

El tren surt des de les terminals ferroviàries del Morrot o Granollers, a Barcelona, amb destinació al port de Travemünde, a Alemanya; en aquest enclavament Tomás Expediciones connecta via ferri amb Hèlsinki i realitza el lliurament final al client novament amb camió.

Aquesta ruta està especialitzada en transport de fruites i verdures a temperatura controlada i el temps de trànsit està establert pel client.

Un altre dels serveis multimodals que realitza Tomás Expediciones és el que connecta l’àrea de Girona amb destinacions a Suècia, oferint sortides setmanals per al transport de carn congelada.

Tomás Expediciones opera de manera regular a tota Europa, però les rutes més utilitzades són les que enllacen Espanya amb Alemanya, Suècia, Finlàndia, Dinamarca i Noruega.

Fecha del Taller: