Nou rècord de càrrega d’alfals al Port Tarragona

El Port de Tarragona ha viscut aquesta setmana l’operativa d’alfals en pèl·lets més gran feta fins al moment. El moll de Castella Oest, especialitzat en productes agroalimentaris, ha estat on s’ha realitzat la càrrega de les 47.141 tones al MV Jabal Hafit, un vaixell construït l’any 2017. L’operativa ha estat portada a terme pe Euroports de la mà de la multinacional Al Dahra Europe. Al Dhara Europa ha anat augmentant any rere any l’exportació de pèl·lets d’alfals des del Port de Tarragona, que es preveu que finalitzi el 2021, amb 180.000 tones.

Al Dahra Europe és una empresa líder en la producció, processament i comercialització de farratge a tot el món. Exporta els seus productes a més de 35 països arreu del món i actualment gestiona al voltant d’1.300.000 tones de farratge.

L’operació ha inclòs la recepció, emmagatzematge i càrrega de la mercaderia a bord. Euroports, juntament amb els altres actors implicats en aquest tipus d’operatives, com l’agrupació de Transportistes del Port, han estat els responsables de col·locar tota la càrrega dins del vaixell en el mínim temps possible.

Es tracta de la segona operativa de més de 40.000 tones de productes agroalimentaris realitzada enguany al Port de Tarragona, un fet que es dona gràcies a l’alta especialització de la logística portuària a les instal·lacions tarragonines. L’alfals és una mercaderia que s’utilitza per a farratge en l’alimentació animal i, en els últims anys, ha crescut el seu ús com a substitutiu de la soia.

El Port de Tarragona ja va registrar el mes d’agost passat una càrrega rècord d’alfals que ara ha estat superada per aquesta. El mateix moll de Castella Oest va registrar una càrrega de 46.200 tones d’alfals al vaixell Astra Perseus, que tenia com a destinació el sud-oest asiàtic. Fins aleshores, les càrregues màximes que s’havien fet eren d’unes 30.000 tones.

Líder en productes agroalimentaris

El Port de Tarragona és, principalment, la porta d’entrada de productes agroalimentaris, un dels tràfics més importants per les dàrsenes tarragonines, per a l’ús de les empreses ramaderes ubicades a Lleida, l’Aragó i comarques de Barcelona. Però, a poc a poc, grans empreses agrícoles també utilitzen Tarragona com a porta de sortida dels seus productes com és el cas de l’operativa que ens ocupa.

Els cereals i les seves farines juntament amb pinsos i farratges són les mercaderies que més aporten en les xifres de moviments de productes agroalimentaris, fins al juliol de 2021 han passat pel Port de Tarragona 2.420.402 tones.

En el cas concret de l’alfals, el Port de Tarragona va moure durant l’any 2020 un total de 115.000 tones, i en el que portem de 2021 ja s’han mogut 80.000 tones sense comptabilitzar aquest últim vaixell de rècord, xifra que porta a superar ja les dades de l’exercici anterior, situant-nos en més de 126.000 tones.

El Port de Tarragona està especialitzat en la manipulació d’aquestes càrregues, les diferents terminals i instal·lacions portuàries estan dotades de maquinària concreta com grues de gran capacitat, cintes de descàrrega connectades a diferents sitges, apiladors, i punts de càrrega directament a tren en totes les terminals.

Fecha del Taller: