Nou Pla urbanístic del Delta del Llobregat per a protegir l’espai natural i el parc agrari

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) ha donat llum verda al pla director urbanístic (PDU) del Delta del Llobregat, amb la intenció de contribuir a la reactivació econòmica de la zona mitjançant les eines urbanístiques, a més de fer-ne el planejament per assegurar la seva protecció.

Amb el nou PDU, al Delta es combinen, per una banda, el compromís ambiental conservacionista i, per altre, es garanteixen i s’ordenen les activitats econòmiques.

El Pla abasta 702 hectàrees situades a l’àrea d’influència del parc agrari del Baix Llobregat, que afecta els municipis de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà. Es tracta tant d’un ecosistema d’alt interès ecològic i social, ric en biodiversitat, com d’un pol d’activitat econòmica agrària, capaç de produir el 15% dels aliments que es consumeixen a Barcelona. Aquest pulmó verd metropolità és, també, un símbol d’identitat per als veïns dels municipis que l’acullen.

Es tracta, però, d’un ecosistema de caràcter fràgil, vulnerable a tot un seguit d’amenaces, especialment a les pressions de les expectatives de desenvolupament urbanístic.

Potenciació dels valors naturals

Ara, amb el nou PDU es bloquegen les expectatives de desenvolupament urbanístic i es potencien els valors naturals i agraris de l’àrea, garantint la seva preservació.

Així, el PDU incrementa un 40% els sòls agrícoles i els espais lliures (un total de 375,5 ha), el que possibilita augmentar la superfície del parc agrari en 148 ha. Igualment, es desclassifiquen 121 hectàrees, el que equival al 18% de l’àmbit afectat pel Pla director.

Gràcies a aquestes mesures, el sostre potencial es redueix un 70%, és a dir, 1,53 milions de m2 respecte el planejament vigent. El sòl susceptible d’ésser edificat també es redueix un 70%, el que suposa 267 ha menys.

Cinc zones d’activitat econòmica

Pel que fa a les zones per a activitat econòmica, es distribueixen en cinc sectors que sumen un total de 156 hectàrees: Sector Joncs (Gavà) amb 317.121 m2 de sostre previstos per a usos industrial, logístic, terciari i d’oficines; Sector Can Sabadell (Viladecans) amb una edificabilitat de 180.000 m2 de sostre per al sector d’activitat econòmica vinculat al sistema aeroportuari adjacent; Sector Serral Llarg (Viladecans) amb 60.000 m2 de sostre per a usos hotelers, turístics i esportius; Sector Llevant (Sant Boi de Llobregat) amb 54.151 m2 de sostre per a habitatges i activitat hotelera i econòmica; y Sector antic híper (Sant Boi de Llobregat) amb 60.000 m2 de sostre per a usos industrials, logístics, terciaris i d’oficines de suport al sistema aeroportuari, així com espai de transició entre els àmbits d’activitat i el parc agrari.

Fecha del Taller: