Més de 760 empreses del sector dels materials avançats facturen 2.660 milions d’euros

Un total de 766 empreses del sector dels materials avançats a Catalunya sumen una facturació de 2.660 milions d’euros i ocupen a 6.068 persones, segons un estudi elaborat pel departament d’Empresa i Coneixement,  a través de la Direcció General d’Indústria, i en col·laboració amb l’IDOM.

Un material avançat és aquell que aporta un valor afegit gràcies a una innovació  tecnològica i/o funcional. Aquesta innovació pot donar-se en diverses dimensions, com són la composició del material, les seves propietats, l’aplicació, el sector al que es dirigeix o el procés per a fabricar-lo. També es tracta d’un sector molt tranversal, doncs els materials avançats es poden aplicar en multitud de sectors finals, entre els quals destaquen el transport, la salut, la fabricació avançada, la construcció, les TIC, l’energia i el medi ambient o el packaging, entre d’altres

Eel sector dels materials avançats es pot segmentar segons el material amb el que treballen les empreses, concretament en metalls, polímers, ceràmics i vidres, compostos i processats, biomaterials i materials naturals i, per últim, materials tèxtils.

En aquest sentit, el 42% de les empreses catalanes de materials avançats treballen els polímers, mentre que un 27% es dedica als tèxtils i un 12% als materials metàl·lics. Pel que fa a la facturació imputable a materials avançats, destaca també el segment dels polímers, que representa un 60% de la facturació, seguit dels metàl·lics i tèxtils, que representen un 12% i un 11% respectivament.

El 65% de les empreses de materials avançats són petites i micro, mentre que només un 11% són grans empreses. Cal dir, però, que en les grans empreses la participació dels materials avançats en el conjunt del negoci és petita, mentre que hi ha empreses micro molt especialitzades en les quals pràcticament la totalitat del seu negoci correspon als materials avançats.

El sector a Catalunya està ben posicionat per a fer front als reptes, i el paper del Clúster de Materials Avançats (Clúster MAV) com a promotor de la innovació en els materials pot contribuir al seu impuls. Creat el 2015, el Clúster MAV vol ser un clúster de referència en materials avançats i les seves tecnologies per tal de posar la indústria catalana del sector a primera línia de la competència global.

A Catalunya els membres del Clúster MAV representen tota la cadena de valor dels materials avançats, des de la fabricació de matèries primeres fins a l’ús final, passant per la producció primària, la transformació i la fabricació. A més, hi ha distribuïdors que connecten els fabricants de materials amb els usuaris finals, que pertanyen a sectors com el ferroviari, l’automoció, l’energia, els equipaments mèdics, el packaging o l’hàbitat, entre d’altres. També existeixen empreses de consultoria i fabricants de maquinària i mitjans de producció. Així mateix, hi ha un gran nombre d’universitats, centres de recerca i tecnològics que fan recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit dels materials avançats, així com d’altres entitats que impulsen la innovació en el sector.

 

Reptes del sector dels materials avançats

En els propers anys, el sector dels materials avançats afronta reptes rellevants, als quals les empreses catalanes hauran de fer front. Des del punt de vista del talent, es detecta la necessitat de disposar de persones formades en l’àmbit dels materials avançats.

Pel que fa a la recerca i el desenvolupament de tecnologia, cal destacar que a dia d’avui els processos de fabricació disponibles són una barrera per a la implantació de materials avançats a nivell industrial, pel gran cost que suposen. Així doncs, cal un impuls a la R+D+i en processos de fabricació, així com digitalitzar aquests processos. D’altra banda, aquesta innovació s’ha de dur a terme de forma col·laborativa amb els end users, per tal d’alinear-la amb les necessitats del mercat.

D’altra banda, l’entrada al mercat de nous materials exigeix trencar barreres de diversos tipus: legals (les homologacions existents poden suposar un fre a la innovació) però també inèrcies en sectors tradicionals, com la construcció, que poden ser contraris a la incorporació de nous materials.

Les principals tendències en el món dels materials avançats fan referència no només als propis materials, sinó també a la incorporació de tecnologia i a l’entorn social i empresarial en el que es desenvolupa el negoci. En aquest darrer àmbit cal destacar la sostenibilitat, especialment l’economia circular com una forma de reduir residus i la disminució del consum energètic, així com el wellness, doncs s’observa una preocupació general per la salut i el benestar que també afecta als productes i materials que ens envolten i en com aquests poden impactar, positivament o negativa, en el benestar i la salut de les persones.

Fecha del Taller: