Los tráficos del Port de Tarragona crecen un 7,1% respecto a mayo de 2021

El tràfic marítim del Port de Tarragona segueix amb la tendència a l’alça amb un +7,1%, respecte al maig 2021, manipulant un total de 2,69 milions de tones en les seves instal·lacions.

En l’acumulat, gener-maig, les xifres continuen marcant tendència positiva amb un creixement del 4,3%, amb 13,02 milions de tones mogudes, respecte a 2021.

Les dades acumulades registrades durant maig 2022 es caracteritzen per un augment en el grup de sòlids a lloure amb un +25,2% i 3,7 milions de tones mogudes, així com en el grup de càrrega general amb un +28,8% amb 1,2 milions de tones.

Les dades avui en dia, situen al Port de Tarragona en el cinquè lloc del rànquing de ports de tot el sistema portuari estatal.

Comparativa i tràfics protagonistes en maig

Per una banda, durant aquest mes de maig els productes siderúrgics prenen rellevància amb un increment de 52,9% movent 70.390 tones.

Es continua amb una tendència positiva en el grup de mercaderies ‘paper i pasta de paper’ amb un +13% amb les 67.881 tones mogudes durant aquest període, fet que posiciona aquest tràfic en el millor mes de maig dels darrers anys.

Per altra banda, la mercaderia en contenidor ha estat la gran protagonista, tant mensual com acumulat (gener-maig). Durant el mes de maig són 106.128 tones transportades en contenidor que es tradueix en un increment del 167%.

Seguint amb les dades positives es remarca que la mercaderia de càrrega general no conteneritzada s’ha incrementat en un 16,5% amb 180.175 tones.

Cal destacar l’arribada, a mitjans del mes de maig a aigües del Port Tarragona, dos vaixells d’agroalimentaris amb 126.000 tones en total. També el grup gasos energètics del petroli, propà i butà, ha mogut 101.369 tones un +121%; aquests moviments són força representatius del corrent positiu al recinte portuari tarragoní. Igualment són remarcable les dades en positiu de l’aposta en tràfics de biocombustibles amb 18.960 tones amb +18,6%.

El Port Tarragona treballa en la diversificació dels tràfics, fet que es constata també, en els moviments de producte siderúrgics i metal·lúrgics amb un 52,9% i un 861,2% respectivament durant maig 2022. Els tràfics d’adobs naturals i artificials (fosfat i potasses) apareixen incrementats en un 22,1%.

Un dels tràfics singulars al Port són les fruites hortalisses i llegums que apareixen amb un +11,3% i pinsos i farratges amb un 51,3%.

Tràfics protagonistes en dades acumulades

Per grups de mercaderies el Port informa que en productes energètics es veu un lleuger increment del 0,5%. El grup de productes químics manté la tònica i l’acumulat representa un +4,3%.

Les dades acumulades registren un protagonisme en el sector agroalimentari i ramader amb un increment de 33,2% amb dades rellevant en el grup de cereals i les seves farines, gairebé 1,6M tones mogudes que significa un +32,7%, i el grup de pinsos i farratges amb quasi 723.000 tones que es tradueix en un +37,1%.

Tal com es reflecteix en les dades mensuals, el grup de paper i pasta de paper continua tenint força importància en els tràfics portuaris amb 218.674 tones que és un +4,4% en l’acumulat.

El tràfic de vehicles aconsegueix registrar dades positives amb 72.336 unitats que representen un 7,8% d’increment acumulat.

L’acumulat en mercaderia en contenidor es tradueix en 501.960 tones amb un increment de 166,6%. Aquestes dades representen 48.205 teus amb un +144,8% d’increment en aquests cinc mesos.

Relacions amb els mercats internacionals

Rússia, Estats Units, Líbia, Algèria, Brasil, Itàlia, Ucraïna, Guinea Equatorial i Turquia són els principals mercats internacionals amb els quals el Port Tarragona manté relacions comercials, tant d’importació com d’exportació.

Per entrar en una mica més de detall es pot remarcar la relació amb Turquia respecte al moviment de mercaderia general, que representa un increment acumulat del 18,6% amb 227.524 tones mogudes.

A més de les principals relacions comercials citades anteriorment, el Port de Tarragona treballa en la diversificació de nous tràfics amb altres països. A Turquia, referent a mercaderia general, li segueix Brasil amb un +9%, Israel amb un +5,5%, Egipte amb un +4,5%, França amb un +4,4%, Estats Units amb +3,3%, Costa Rica +3,1% i Eslovènia amb +3,1%

Fecha del Taller: