Los presidentes de los puertos de Tarragona y Barcelona se reúnen con el conseller de Territori para establecer una agenda común de proyectos de país

El Port de Tarragona ha acollit avui una reunió de treball dels port de Tarragona i Barcelona i el departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. A la reunió hi ha assistit el conseller de Territori, Juli Fernàndez; el president de l’APT, Saül Garreta; i el president de l’APB, Lluís Salvadó. Les tres institucions han tractat temes d’interès comú i han establert les línies mestres per a una major coordinació per impulsar una agenda comuna de projectes de país. L’àmbit ferroviari i la descarbonització de l’activitat portuària han estat els dos temes més importats de la trobada. Els dos ports comparteixen l’objectiu d’ampliar i millorar les infraestructures ferroviàries per evitar una pèrdua de competitivitat i per complir amb els objectius de descarbonització de l’activitat logística. Les dues autoritats portuàries també comparteixen el compromís de descarbonització de l’activitat portuària a través de l’impuls de les energies renovables i de l’economia blava.

Objectius de país

Els màxims responsables del departament de Territori i els ports de Tarragona i Barcelona coincideixen en destacar la necessitat d’establir una agenda de temes estratègics de país en l’àmbit portuari, logístic i de transport i de dotar-se els mecanismes organitzatius per al seguiment i impuls d’aquests objectius comuns.

En aquest sentit, la trobada ha servit per definir el marc i objectiu de la relació entre el Departament i els dos ports, i els mecanismes de coordinació. Aquest acord s’ha materialitzat amb la creació d’una reunió de les direccions executives dels dos ports amb caràcter anual i amb la creació de dos grups de treball: un grup de treball de descarbonització i un grup de treball sobre temes ferroviaris.

Potenciació del ferrocarril

Les tres institucions han tractat diversos temes d’intermodalitat. La Unió europea ha establert que el transport de mercaderies per ferrocarril ha d’assolir un 20 % del total per l’any 2030. Per assolir aquest objectiu els ports i el departament coincideixen en la necessitat de millorar les infraestructures ferroviàries a Catalunya, així com les connexions ferroviàries amb l’Aragó i França. És també necessari desplegar les terminals intermodals que permetin la connectivitat per arribar a l’objectiu del 20%.

El president Garreta ha defensat la idea d’un “gran consens territorial i de país per aconseguir una solució definitiva per al pas de mercaderies pel Camp de Tarragona”. Garreta ha explicat que “l’entrada en funcionament del Corredor Mediterrani amb el tercer fil només una solució temporal que en pocs anys quedarà saturada, creant un coll d’ampolla a Tarragona, que afectarà tota Catalunya i tot l’Estat espanyol”. Per tant, afirma el president de l’APT, “és urgent que es treballi en la definició i construcció d’un traçat ferroviari per l’interior que connecti els ports amb el seu hinterland”.

Garreta ha explicat que el Port de Tarragona està realitzant importants inversions per potenciar un transport de mercaderies sostenible -amb la construcció de la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, l’ampliació i modernització de la terminal intermodal de la Boella i amb importants millores en la xarxa de ferrocarril interior- i és vital que aquest esforç també es realitzi en les infraestructures ferroviàries del territori.

La ZAL, projecte nacional

El president Garreta també ha demanat que la implantació de noves activitats a la Zona d’Activitats Logístiques sigui tractada com un projecte nacional. La ZAL és, en aquests moments, l’espai logístic annex a un port més important de la Mediterrània i és una gran oportunitat per potenciar l’economia de Catalunya, contribuir a la transformació econòmica del territori i atraure nous sectors econòmics que complementin la química i el turisme.

LA ZAL és un espai de 1 milió de m2 i de 250.000 m2 de sostre disponible per acollir inversions empresarial d’alt valor afegit. Al gener, el Consell d’Administració de l’APT en va aprovar provisionalment el projecte d’urbanització i, en aquest moments, el port n’està desenvolupant el pla especial d’infraestructures d’accessos. En breu acabaran les obres del vial perimetral, mentre que aquest dies ja s’estan començant les obres del pas soterrat sota la C-31B i en els propers mesos es licitaran les obres de la rotonda a la C-31B a l’alçada de l’empresa Dow Chemical.

Descarbonització de l’activitat portuària

Un dels temes tractats en l’àmbit de la descarbonització ha estat l’impost ecològic sobre els grans vaixells. Els dos ports, que han coincidit en que cal transformar els ports en el context d’emergència climàtica, han fet saber al Departament que han presentat al·legacions a l’actual proposta d’aplicació d’aquest impost. Les dues autoritats portuàries coincideixen en que aquest impost pot significar la pèrdua de competitivitat i de tràfics dels dos ports.

Al mateix temps, els grans ports catalans creuen que “cal donar al sector un temps per adaptar-se a les circumstàncies econòmiques derivades de l’aplicació del nou impost, de la mateixa manera que s’ha plantejat en els canvis sobre les Emissions del Sector Marítim (ETS) per part de les institucions europees”. També han proposat establir bonificacions per a aquells vaixells amb sistemes de connexió elèctrica a moll, amb certificats ecològics o que transportin gas liquat.

Fecha del Taller: