L’Institut de Logística de Barcelona obre les portes el curs 2022-2023 al Port de Barcelona

El conseller d’Educació i president del Consorci d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray; el sisè tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; i el president del Port de Barcelona, Damià Calvet; han presentat aquesta tarda l’Institut de Logística de Barcelona, que obrirà les seves portes el curs 2022-2023. Un nou centre d’àmbit professional centrat en la indústria logística i situat al Port de Barcelona, el principal port marítim ona, el principal port marítim nternacional de mercaderies, i que serà partenariat de l’institut.

El Consorci d’Educació i el Port de Barcelona treballaran plegats en el desplegament del nou institut, que s’ubicarà el 2025 de manera definitiva en el nou hub de coneixement, innovació i formació que el Port de Barcelona desenvoluparà al moll de Sant Bertran.

Aquest equipament està previst que disposi de 3.760 m2 repartits en:

 • 12 aules polivalents
 • 14 aules tècniques
 • 2 aules específiques
 • 1 laboratori informàtic
 • espais comuns de l’equipament

El condicionament dels espais anirà a càrrec del Port de Barcelona, mentre que la dotació del material i la formació serà finançada pel Consorci d’Educació.

Obrirà les portes el curs 2022-2023 en dues ubicacions provisionals: l’Aula dels Estels, un espai de 450 m2 que forma part de la seu de l’Escola Europea – Intermodal Transport, que el Port de Barcelona cedirà i condicionarà; i uns locals del World Trade Center (WTC) de Barcelona, de 950 m2, amb un contracte de lloguer.

La creació de l’Institut de Logística de Barcelona segueix la línia de treball de la singularització dels centres educatius per àmbits professionals, iniciada amb la creació de l’Institut Bonanova, al Parc Salut Mar; l’Institut Tecnològic de Barcelona; l’Institut de l’Esport de Barcelona, i l’Institut dels Aliments de Barcelona, a Mercabarna, entre d’altres.

L’aposta per aquest tipus de centres permet la concentració del talent de docents i alumnes per treballar per a l’excel·lència, una interlocució clara amb l’empresa, una eina que clarifica l’oferta i facilita l’orientació i la visualització aspiracional per a l’alumnat del seu horitzó formatiu i professional.

Al Port de Barcelona s’integren diferents tipus d’iniciatives vinculades al coneixement, a la formació i a la innovació. L’Institut de Logística de Barcelona completa aquesta proposta formativa que ja s’estava oferint al Port mitjançant centres especialitzats i de referència, com l’Institut de Nàutica de Barcelona, centrat en els esports nàutics i la indústria de reparació de vaixells; la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la més antiga de l’Estat en la seva especialitat; o l’Escola Europea-Intermodal Transport, que en els seus 15 anys de vida s’ha convertit en un referent per a la formació en transport i logística, sense oblidar la formació especialitzada que porten a terme les associacions sectorials.

Oferta formativa

L’oferta de places per al curs vinent de l’Institut de Logística serà d’11 grups amb una ràtio de 30 alumnes (330 places) i un grup de 15 alumnes en el PFI d’Auxiliar de comercialització de productes i logística. De les 345 places, 165 són de nova oferta i 180 són procedents de l’Institut Joan Brossa. Les places s’ofereixen en les següents titulacions

 • Auxiliar de comercialització de productes i logística (PFI)
 • Tècnic/a de gestió administrativa
 • Tècnic/a superior d’administració i finances
 • Tècnic/a en activitats comercials, perfil professional logística
 • Tècnic/a superior en comerç internacional
 • Tècnic/a superior en gestió de transport i logística (2 grups)
 • Tècnic superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa (perfil ciberseguretat)

I per al curs 23-24 es completarà l’oferta amb 15 grups.

A més, també es podrà cursar tota aquella formació ocupacional que permeti major especialització en el transport de mercaderies per carretera; activitats auxiliars de magatzem; organització de transport i distribució; gestió comercial i financera de transport per carretera; màrqueting i compravenda comercial; assistència a la investigació de mercats, i estiba.

Oportunitats

La creació de l’Institut de Logística de Barcelona permetrà establir sinergies amb el Port de Barcelona, i amb altres empreses que operen també en aquest àmbit econòmic. L’alumnat tindrà la possibilitat de fer pràctiques en el món empresarial d’aquest àmbit, i les empreses podran formar professionals i preparar-los per al món laboral. A més a més, els docents de l’Institut de Logística de Barcelona també podran ampliar els seus coneixements i formació amb contacte directe amb el hub logístic, que, alhora, podrà aportar els seus professionals per a la docència.

Així, l’Institut de Logística de Barcelona ubicat en el Port de Barcelona ha de funcionar esdevenint nexe i interlocutor directe amb els grans actors del sector metropolitans i autonòmics.

L’Institut de Logística en el hub del Port de Barcelona suposa una oportunitat de formació per als perfils professionals emergents en el sector logístic a curt termini, segons un estudi realitzat per la Fundació BCN Formació Professional sobre professions portuàries.

Aquests són:

 • Operari / Gestor / Coordinació tràfic (aeri, terrestre, marítim i carretera)
 • Comercial / Vendes
 • Administratiu especialitzat en l’àmbit portuari, especialitzat en tramitacions d’importació i exportació, permisos, duanes i impostos, amb idiomes
 • Comunicacions / Sistemes informàtics (ciberseguretat) / geolocalització
 • Perfil d’especialistes en comerç internacional
 • Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització logístics
 • Especialista logístic vendes comerç electrònic
 • Cap d’operativa logística
 • Desenvolupador d’aplicacions multiplataforma logístiques

A més a més, l’àmbit de la logística demanda també professionals en diferents titulacions que ara per ara costen de trobar en el mercat laboral i que es podran formar en altres instituts de la ciutat amb col·laboració amb l’Institut de Logística de Barcelona, que pot exercir la funció d’especialitzar aquests altres tècnics:

 • Mecànics / Manteniment de vehicles industrials, maquinària diversa i embarcacions
 • Manteniment tècnic d’instal·lacions
 • Transportista de mercaderies per carretera

A banda de tot això, l’Institut de Logística de Barcelona pretén apostar decididament per la internacionalització, el contacte amb altres centres de formació ubicats en ports i l’aprofundiment en la competència lingüística en llengües estrangeres del seu alumnat, en col·laboració amb les Escoles Oficials d’Idiomes de Barcelona (EOI).

La recerca de talent i demanda professional en el sector logístic reforça la necessitat de crear un institut d’àmbit vocacional que concentri formacions que fins ara s’impartien en altres centres.

Concentrar tota l’oferta formativa en un sol centre i en un context com és el Port de Barcelona respondrà a les necessitats dels professionals en un sector en clara expansió. Hi haurà la possibilitat de signar convenis per a la formació amb centres de treball i també de formació dual; a més de fomentar projectes de recerca i desenvolupament a través dels programes d’R+D de les empreses del hub del Port de Barcelona. També es volen crear relacions amb les universitats i continuar creant coneixement en el camp de la logística.

Fecha del Taller: