L’exportació de contenidors del Port de Barcelona creix un 25% a l’abril

Les exportacions de contenidors plens han augmentat un 25% durant el mes d’abril, amb més de 53.000 TEU moguts durant aquest mes, i en el primer quadrimestre acumulen un 11% de creixement i suposen 194.615 TEU plens. També les importacions de contenidors plens mantenen un bon ritme, amb un augment acumulat del 16% per al període gener-abril, que totalitza 155.745 TEU. Aquestes dades de comerç exterior, unides al bon comportament del tràfic de cabotatge amb altres ports de l’Estat espanyol, han situat el total de tràfic de contenidors del Port de Barcelona en 613.541 TEU (incorporant contenidors en trànsit i buits), amb un increment acumulat del 7,4% en els primers quatre mesos de l’any.

També el tràfic de vehicles nous, un dels estratègics del Port, ha mantingut la tendència alcista i des de primers d’any fins al mes d’abril ha assolit les 277.066 unitats, un 15% més que en el mateix període de 2014. El major pes en aquest tràfic el tenen les exportacions, que se situen en 152.412 vehicles, un 5% més que en el període gener-abril de 2014. Destaca de nou l’increment de les importacions en un 54%, que han significat 55.274 vehicles, alhora que es va recuperant el tràfic de vehicles en trànsit (+21%).

El volum de tràfic total del Port de Barcelona, amb 14,4 milions de tones registrades fins al mes d’abril, se situa en nivells equivalents al primer quadrimestre de l’any anterior.

Per la seva part, el tràfic de les autopistes del mar amb Itàlia i el nord d’Àfrica ha seguit creixent des de principis d’any i fins a l’abril ha sumat 44.469 UTI. Aquesta dada és un 17% superior al tràfic dels primers quatre mesos de l’any anterior i reflecteix la consolidació dels serveis existents.

Fecha del Taller: