Les obres d’urbanització de la fase 2 del LOGIS Empordà encaren la recta final

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, acompanyat del president de CIMALSA, Enric Ticó, ha visitat les obres d’urbanització de la Fase 2 del LOGIS Empordà, que inclouen la totalitat de la vialitat del sector. Aquestes actuacions, que compten amb un pressupost de 6,7 M€, van començar el mes de setembre de 2020 i està previst que finalitzin el juliol del 2021. La visita d’avui ha servit per veure com transcorren les obres de les xarxes de pluvials i residuals del sector, que representen un 30% del pressupost total.

Quan finalitzin les obres, CIMALSA posarà al mercat més de 328.000 m2 addicionals de sòl logístic urbanitzat que permetrà la implantació d’entre 12 i 15 empreses logístiques més (a part de les empreses ja instal·lades en la fase 1 o que s’instal·laran properament), que previsiblement invertiran més de 185 M€ i generaran uns 1.900 llocs de treball nous, el que suposa un gran impuls i dinamització de l’economia de l’Alt Empordà, potenciant un sector econòmic diferent al turisme, que diversifica i enforteix la comarca.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha valorat la rellevància del projecte: “El que ara és probablement l’obra d’urbanització més important a Catalunya, aviat donarà pas a inversions empresarials estratègiques.”

El respecte pel medi natural i la conservació del paisatge i els elements naturals que el conformen són objectius principals en les obres d’urbanització que es desenvoluparan, seguint les determinacions de l’Estudi d’Impacte i Integració paisatgística que s’ha realitzat. Entre les mesures adoptades cal destacar: el transplantament massiu d’oliveres existents, per conservar el llegat agrari i el paisatge històric; la plantació de més de 600 espècies autòctones d’arbres a les zones verdes, per crear un encoixinat vegetal perimetral que faci de transició entre el sector i el sòl rústic que l’envolta; i, la incorporació d’elements de preservació del medi que garantiran la conservació de la biodiversitat.

El Logis Empordà, diversificant i enfortint la comarca

El LOGIS Empordà és una de les peces del HUB Intermodal el Far-Vilamalla, que es composa del sector logístic LOGIS Empordà de 73 Ha; la Terminal Ferroviària de Vilamalla, actualment en funcionament; i, el sector ce5 del Far d’Empordà, d’unes 59 Ha en total, adjacent al LOGIS Empordà, amb una part destinada a ús logístic (35 Ha aprox) i una part destinada a la futura Terminal Ferroviària del Far d’Empordà (24 Ha aprox). El sector ce5 i la futura Terminal Ferroviària del Far d’Empordà es troben actualment en fase de desenvolupament del planejament urbanístic.

El HUB Intermodal El Far-Vilamalla és un projecte que té com a objectiu la dinamització de l’economia sota un model ambientalment sostenible i està alineat amb l’Agenda d’Acció Climàtica de Cimalsa i Territori i Sostenibilitat, que està enfocada a assolir els objectius de l’Agenda 2030. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els quals es focalitza el projecte són l’Economia, la Digitalització i la Transició energètica.

El projecte global del HUB Intermodal Far-Vilamalla té una previsió d’estalvi de 70.650 tones de CO2 eq/any: aproximadament 30.000 corresponen al LOGIS Empordà, 40.000 al sector ce5 juntament amb la futura terminal ferroviària del Far d’Empordà i 650 a la terminal de Vilamalla.

La Fase 1 de la urbanització del LOGIS Empordà, de 21 ha es va realitzar entre els anys 2003 i 2006, amb una inversió total per part de Cimalsa de 24 M€.

Actualment hi ha 4 empreses instal·lades, amb una inversió privada realitzada de 4 M€ i ha suposat la creació de 35 llocs de treball. Això representa una ocupació del 13,80% de la fase 1. De la resta de parcel·les de la Fase 1 hi ha 4 venudes pendents d’edificar, algunes de les quals ho faran de forma imminent, una de 50.000 m2 que és propietat de l’Ajuntament del Far d’Empordà, en concepte d’aprofitament mig del sector i està sense edificar i la resta estan disponibles.

La Terminal Ferroviària de Vilamalla en adaptació a l’ample UIC

La Terminal Ferroviària de Vilamalla va ser construïda per la Generalitat de Catalunya i l’any 2008 la va adscriure a Cimalsa perquè aquesta gestionés l’explotació de la terminal. L’any 2010 es va crear per acord de govern la societat TIE (Terminal Intermodal de l’Empordà SL), participada el 52% per Cimalsa i el 48% de l’Autoritat Portuària de Barcelona, per assumir l’impuls i gestió de la Terminal.

L’adaptació a l’ample UIC de la Terminal de Vilamalla és el primer pas pel desenvolupament ferroviari del Hub Intermodal el Far-Vilamalla. Per aquest motiu actualment s’està desenvolupant el Projecte de connexió i implantació del doble ample (UIC-Ibèric) a la Terminal, en coordinació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i ADIF. El projecte inclou també el perllongament de l’apartador actual fins a 800m i la construcció d’un altre apartador també de 800 m, ambdós en ample UIC i ibèric, per garantir molta més versatilitat en l’explotació de la Terminal.

Aquest projecte suposa una inversió total de 12 M€ que serà assumida per la societat TIE, és a dir, per Cimalsa i l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Prèviament a la tramitació del projecte i execució de l’obra, cal signar un conveni entre les administracions implicades, ADIF, MITMA i DTES i la TIE, que es troba en una fase molt avançada de negociació.

Actualment, i de manera provisional, s’està utilitzant la zona pavimentada de la Terminal com a aparcament privat de camions. Aquesta activitat es cancel·larà de forma immediata en el moment en que la Terminal disposi de connexió en ample UIC.

El Centre de Serveis CIM la Selva, pol d’innovació i formació de transportistes

El secretari també ha visitat el centre logístic CIM la Selva, ubicat al costat de l’Aeroport de Girona-Costa Brava, que es troba completament urbanitzat i edificat, amb el 100% d’ocupació a les naus logístiques però on s’han iniciat les obres de construcció del Centre de Serveis i Innovació Tecnològica de la CIM la Selva, un edifici d’uns 300 m2 ubicat en una parcel·la propietat de Cimalsa, que es construirà en el marc del Conveni de col·laboració amb l’Associació de Transportistes ASETRANS per a la promoció d’activitats d’innovació i formació a transportistes. La data prevista de finalització de les obres és el mes d’agost de 2021 i el pressupost de les obres ascendeix a 685.000 €.

El disseny de l’edifici s’ha fet aplicant criteris de consum zero, amb instal·lació de producció d’energia fotovoltaica per autoconsum, estructura de fusta per minimitzar l’impacte ambiental de les obres de construcció i optimització de les instal·lacions per minimitzar el consum elèctric i d’aigua potable.

Fecha del Taller: